ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


МААЕ създава условия за взаимодействие на регулиращите органи от различните страни

14.12.2011

Създаването на ефективни, независими и обезпечени с ресурси ядрени регулатори е извънредно важна задача за осигуряването на ядрено-радиационната и физическа безопасност на световната ядрена енергетика.

През 2010 година регулиращите органи на 19 страни – членки на МААЕ и две международни организации създадоха Форум на кооперацията на регулаторите в ядрената сфера (Regulatory Cooperation Forum – RCF).
Официално провъзгласената цел на RCF е обмен на знания и опит за развиване на по-ефективна надзорна и регулаторна дейност.
Ролята на МААЕ се заключава в пълната подкрепа и насърчаване на дейността на RCF, рамките на която се определят от националните държавни органи. Вратите на RCF са отворени за включване на други държави – членове на МААЕ.

През септември 2011 година във Виена се състоя поредното заседание на RCF, където е бил обсъден плана за работа през 2012 година.
Там представителите на регулиращите органи специално са подчертали важността на координираните действия за оказване на помощ на страните-новаци, проявяващи интерес към развитието на собствени ядрено-енергийни програми и за създаване на собствени регулиращи органи.

“За създаването на пълноценно функциониращи регулаторни органи е необходимо немалко време, големи усилия и ресурси” – казва Майк Вайтман, ръководител на регулиращия орган на Великобритания, която в този момент председателства RCF.
“Новите страни трябва задължително да имат предвид опита на другите страни, които вече са минали по тоя път”, – продължава той.

 

 

Не е минала и година от създаването на RCF, а Форумът започна да разработва пилотна програма с Йордания за създаване на национален регулиращ орган. Този опит трябва да помогне на RCF при реализирането на следващите проекти с Виетнам и Полша.

Съдействието и координацията при създаването националните регулиращи структури е основна дейност на RCF. През миналите години взаимодействието в сферата на регулирането обикновено ставаше чрез двустранни договори между страните, по-точно като помощ на развитите към развиващите се.

Ръководството на МААЕ, базирайки се на приетите от Агенцията стандарти за безопасност, е помогнало на участниците да си изработят общ “професионален” език. Освен това, за да могат регулиращите органи реално да работят в рамките на предложените стандарти, те трябва да имат възможност самостоятелно да разполагат с ресурси и да правят експертизи, а също така да притежават достатъчно юридически пълномощия за ефективен надзор и осигуряване спазването на нормативните разпоредби.

След аварията във Фукушима бяха направени изводи за необходимостта от развиване на международни регулиращи органи с по-големи пълномощия, което доведе до по-голямо разбиране за важността на координиращата роля на RCF в света.
“Сега е извънредно важно да се поддържат и развиват ефективни, независими и обезпечени с необходимите ресурси регулиращи органи”, – казва Майк Вайтман.

Източник: MAAE

Участниците в срещите на RCF са висши представители на регулаторните органи в държавите-членки и от други институции, включително и на МААЕ и Европейския съюз.

Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (NEA) участва като наблюдател.

Наблюдатели от други международни или регионални организации могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на временна или постоянна основа с решение на Управителния комитет.

Сегашните членове RCF са следните:

Канада, Чили, Китай, Египет, Европейския съюз, Финландия,Франция, Германия, Япония, Йордания, Иран, Агенцията за ядрена енергия, Пакистан, Полша, Република Корея,Руската федерация, Южна Африка, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство, САЩ и Виетнам.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Бисмут-214 в Полша – въпроси и отговори

На фона на военните действия в Украйна в социалните мрежи и месинджърите се разпространява информация, че след руски удар по военен склад в Хмелницки...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари