ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – семинар на WANO – „Персоналът – най-големият актив на всяка компания.“

03.06.2013

 

 

На Ровненската АЕЦ се проведе регионален семинар на Московския център на WANO по въпросите за управление на човешките ресурси под девиза „Персоналът – най-големият актив на всяка компания.“

За обсъждане на въпросите за управление на човешките ресурси се събраха представители на атомните електроцентрали от Украйна, Чехия, Финландия, Словакия и България. Всичко 43 участници.

 

 

Откривайки семинара генералният директор на Ровненската АЕЦ (РАЕЦ) Павел Павлышин подчерта – човекът е основната съставляваща на безопасността. Важната роля на персонала определя и WANO, като всичките и програми за подкрепа отделят на персонала значително внимание. Това се отнася за програмата за обмен на опит и за партньорските проверки, програмите за техническо развити, подържането и обмена на информация.

Според думите на председателстващия семинара съветника в WANOДмитрий Яблоков, именно човешкият фактор е свързващото звено между всички направления на работата на международната организация.

Разгледани бяха също руският опит в целевата подготовка на младите специалисти за инженерни длъжности в АЕЦ и усъвършенстване на подготовката на ремонтния персонал. Обсъдени бяха методите и практиките, използвани за намаляване на човешките грешки на АЕЦ Дуковани и АЕЦ Темелин (Чехия).

Изпълнителният директор по кадрите, труда и социалните въпроси на НАЭК «Энергоатом» Татьяна Алексеева запозна участниците в семинара с подхода на компанията за обезпечаване на надеждна и безаварийна работа посредством повишаване на професионализма на персонала. Кадровата политика на Компанията е насочена за осигуряване на необходимата квалификация на персонала, комплектоване на длъжностите, обезпечаване на социалната защита на работниците, постигане на квалификационна и психологична готовност на персонала, като безопасността се явява приоритетна цел и вътрешна потребност на всеки работник.

В този аспект се стимулира повишаването на образователното ниво на работещите, подмладяването на персонала, привличане на випускници от ВУЗ. За повишаване на ефективността в работата на Компанията ще спомогне и центърът за подготовка на ремонтен и ръководен персонал, който ще се открие след 2 години в Запорожската АЕЦ.

В ядрения отрасъл, както никъде на друго място, човешкият фактор играе основополагаща роля за безопасността и надеждността на работата.

Източник: Энергоатом

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари