ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ЦИК – Решение № 148-НР – София, 29.01.2013

29.01.2013

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
 
№ 148-НР
София, 29.01.2013

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум

На основание чл. 22 и 23 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 216, ал. 5 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 147-НР от 29 януари 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

1. ОБЯВЯВА резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“ съобразно обобщените данни от гласуването в цялата страна, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както следва:

 

- брой на секционните избирателни комисии

11 655

- брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи

11 655

- брой гласоподаватели според избирателните списъци

  6 952 183

- брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци

1 415 183

- брой на гласувалите според намерените в урната за гласуване пликове

1 405 463

- брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина

648

- брой бюлетини, намерени в урната без плик

372

- брой сгрешени бюлетини

3725

- брой действителни бюлетини

1 385 283

- брой действителни бюлетини с отговор „ДА“

851 757

- брой действителни бюлетини с отговор „НЕ

533 526

- брой недействителни бюлетини

19 903

 

2. Определя броя на гражданите с избирателни права, който е  6 950 900 по данни, получени от ГД „ГРАО“ при МРРБ с писмо изх. № 92-00-46 от 18.01.2013г. и се състои от броя на гласоподавателите, включени в избирателните списъци – 6 949 120 и от броя на заличените от избирателните списъци, но притежаващи избирателни права граждани, които са: подалите заявление за гласуване на друго място, чийто брой е 7, и тези, подали заявление за гласуване в дипломатическо или консулско представителство на Република България, чиито брой е 1773.

3. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. граждани според броя на намерените в урните пликове е 1 405 463 и е по-малък от броя на участвалите в последните избори за народни представители на 5 юли 2009 г. гласоподаватели, който е 4 345 450, но в националния референдум са гласували 1 405 463 граждани, представляващи 20.22 на сто от гражданите с избирателни права, от които с отговор „да“ са гласували 851 757 граждани, което е повече от половината от броя на участвалите в националния референдум.

Налице е хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

Решението следва да се изпрати на Народното събрание на Република България след влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Елена Маркова

Румяна Сидерова

Мая Андреева

Сабрие Сапунджиева

Мария Мусорлиева

 

СЕКРЕТАР:

 

Севинч Солакова

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Колушева-Манахова

Ерхан Чаушев

Бисер Троянов

Иванка Грозева

Валентин Бойкинов

Красимир Калинов

Венцислав Караджов

Мариана Христова

Владимир Христов

Паскал Бояджийски

Гергана Маринова

Ралица Негенцова

Емануил Христов

Силва Дюкенджиева

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари