ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Определени са задачите на ведомствата за организирането на референдума

27.11.2012

Правителството прие решение за подготовката на националния референдум на 27 януари 2013 г., на който българските граждани ще трябва да отговорят на въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”.

С решението кабинетът възложи на вицепремиера и министър на финансите координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на допитването, както и да изпълнява правомощията на административнонаказващ орган спрямо областните управители за нарушения на Изборния кодекс и на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Вицепремиерът Симеон Дянков трябва също така да внесе в Министерския съвет за утвърждаване проект на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на референдума и проект на тарифа, по която в информационно-разяснителната кампания се заплащат предаванията по БНТ и БНР, а съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма – проект на решение за одобряване на вида и съдържанието на информационен лист за разяснителната кампания.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци, а министърът на външните работи – произвеждането на референдума в дипломатическите и консулските ни представителства в чужбина.

Източник: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4307&g=

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Какъв топлоносител трябва да бъде избран за малки модулни реактори? Въпроси и отговори.

Малките модулни реактори (SMR) могат да се превърнат в инструмент за истински ядрен ренесанс и възраждане на ядрената енергетика. Те, според скептиците, може да...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари