ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


МААЕ оценява регулаторната готовност за изпускане на вода от Фукушима

13.05.2023

Работна група на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), преразглеждаща безопасността на плана на Япония за изхвърляне на пречистена вода от повредената атомна електроцентрала Fukushima Daiichi в морето, публикува своя пети доклад.
Докладът е съсредоточен върху местния регулаторен преглед на изпускането на вода в Япония.

 

 

Резервоари за съхранение на вода в АЕЦ Fukushima Daiichi (Изображение: Tepco)

 

Той обхваща наблюденията на мисията на работната група в Токио от 16 до 20 януари 2023 г. за оценка на дейностите на Японския орган за ядрено регулиране (NRA), свързани с планираното изхвърляне.

На площадката на Фукушима Дайичи замърсената вода – отчасти използвана за охлаждане на разтопено ядрено гориво – се третира от системата ALPS, която премахва по-голямата част от радиоактивното замърсяване, с изключение на трития.
Тази пречистена вода в момента се съхранява в около 1000 резервоара на място. Общият капацитет за съхранение на резервоарите възлиза на около 1,37 милиона кубични метра и се очаква всички резервоари да достигнат пълен капацитет в края на 2023 г. или началото на 2024 г.

Япония обяви през април 2021 г., че планира да изхвърли пречистена вода, съхранявана в АЕЦ Fukushima Daiichi, в морето за период от около 30 години и поиска от МААЕ да преразгледа плановете си спрямо стандартите за безопасност.

В последния си доклад работната група отбеляза редица ключови резултати от последната мисия, включително, че NRA се съгласи да изиска от Токийската електрическа компания (Tepco) да преразгледа оптимизирането на защитата за изхвърляне на пречистена вода от ALPS въз основа на оперативен опит и свързано наблюдение след началото на заустванията.
Освен това NRO се съгласи да създаде рамка за преразглеждане на границите на изпускане, работните граници и условията, които да отразяват оптимизирането на защитата, „по подобен начин, ако е необходимо“.

Работната група също така призна, че NRA е извършила преглед, за да установи, че съществуват достатъчно доказателства, че терминът на източника съдържа всички радиологично значими радионуклиди и че не изключва при оценката никакви радионуклиди, които биха могли да допринесат значително за дозата на на обществеността или на флората и фауната.

Той установи, че подходът на NRA за налагане на контрол върху професионалното облъчване на служителите на Tepco е достатъчен за съответствие с международните стандарти за безопасност.

Работната група също така призна, че NRA се е съсредоточила върху включването на обществеността в процеса на регулаторен преглед. Работната група ще продължи да преглежда как обществените консултации и участието на заинтересованите страни се управляват от NRA, докато регулаторният процес продължава.

„Специалната група е видяла, че NRA служи като независим регулаторен орган в Япония и носи отговорността за оценката на безопасността на предложеното изхвърляне на пречистена вода от ALPS“, каза Густаво Карузо, директор на отдела за ядрена безопасност и сигурност на МААЕ, и председател на работната група. „Ние обаче ще продължим да преглеждаме как NRA провежда своя регулаторен процес, водещ до и след предложените зауствания на пречистени води“.

Проверката на безопасността на работната група продължава.
МААЕ каза, че ще бъде издаден още един доклад относно аспектите на независимото вземане на проби и анализа, преди да бъде издаден окончателният изчерпателен доклад, описващ събраните констатации и заключения на работната група.

Япония възнамерява да започне да изхвърля пречистената от ALPS вода през 2023 г., в очакване на завършването от Tepco на необходимите вътрешни регулаторни действия.

Източник: https://world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-assesses-regulatory-preparedness-for-Fukushim

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари