Етикет ‘ ДП РАО ’

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – с комплексно трето място от Спартакиадата на енергетиците

23.09.2013
ДП РАО – с комплексно трето място от Спартакиадата на енергетиците

С общо 19 купи се завърнаха спортистите от ДП РАО от XI национална спартакиада на енергетиците в България, организирана от КНСБ в периода 11-15 септември 2013 г.     В равносметката от спортния форум бяха записани 5 комплексни (мъже и жени) шампионски места: волейбол, дартс, спортна табла, тенис на корт и тенис на маса.     Поотделно за най-високите призове в дисциплините си се пребориха женските отбори по волейбол...

Още »

ДП РАО – ХОД НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ – съобщение до медиите

29.08.2013
ДП РАО – ХОД НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ – съобщение до медиите

  Специалистите на Предприятието започват операции за намаляване на размера на едрогабаритно демонтирано оборудване в Машинна зала на спрените атомни блокове в Козлодуй     На 28 август 2013 г., Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“започва процедурите по монтаж на режещи машини за организиране на зони за раздробяване на едрогабаритно демонтирано оборудване в Машинна зала (МЗ). Съоръженията се инсталират, тестват и пускат в експлоатация от специалистите на дирекция „Извеждане от експлоатация”...

Още »

ОЛАФ ПРИКЛЮЧИ РАЗСЛЕДВАНЕТО В ДП РАО – Няма доказателства за извършени нарушения – съобщение до медиите

27.08.2013
ОЛАФ ПРИКЛЮЧИ РАЗСЛЕДВАНЕТО В ДП РАО – Няма доказателства за извършени нарушения – съобщение до медиите

    С официално писмо дo изпълнителния директор на ДП РАО – г-н Дилян Петров, г-жа Петра Кнойер – директор на дирекция „Разследвания” в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) уведомява, че разследването в Предприятието е прекратено.     ОЛАФ извърши проверка в периода 5-8 март 2013 г. по информация „…за извършени нередности и евентуално двойно финансиране от ДП РАО при изпълнение на Споразумение № 16 С* за...

Още »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС НА ПРОЕКТА ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ

20.07.2013
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС НА ПРОЕКТА ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” проведе две срещи за обществено обсъждане на Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на Инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй”.   На 15 юли и на 16 юли 2013 г. последователно в градовете Козлодуй и Мизия подробно бяха представени анализите и препоръчителните мерки от страна на екипа, изготвил Доклада – консорциум между немската компания The Energiewerke Nord...

Още »

Британският посланик Джонатан Алън посети спрените блокове на АЕЦ “Козлодуй”

12.07.2013
Британският посланик Джонатан Алън посети спрените блокове на АЕЦ “Козлодуй”

БРИТАНСКИЯТ ПОСЛАНИК Н.ПР. ДЖОНАТАН АЛЪН СЕ ЗАПОЗНА С ХОДА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗВЕЖДАНЕ НА СПРЕНИТЕ ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ   Британска делегация, водена от Н. Пр. Джонатан Алън – посланик на Обединеното кралство в Република България, посети днес, 11 юли 2013 г., площадката на АЕЦ „Козлодуй”.     Началото на визитата беше поставено на съвместна откриваща среща с ръководството на атомната централа и с експерти от специализираните поделения на Държавно предприятие...

Още »

ДП РАО ПОЛУЧИ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”

04.07.2013
ДП РАО ПОЛУЧИ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”

На своето заседание днес, 3 юли 2013 г., Министерският съвет взе решение да предостави безвъзмездно за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци” два поземлени имота с обща площ 440 декара. Досега те бяха собственост на Министерството на земеделието и храните.     Терените се намират в землището на с. Хърлец, до границата на АЕЦ „Козлодуй” и образуват площадка „Радиана”, върху която ще бъде изградено Националното хранилище за...

Още »

ДП РАО – НХ РАО – ХИДРОГЕОЛОЖКИ МОНИТОРИНГ НА ПЛОЩАДКАТА „РАДИАНА”

01.07.2013
ДП РАО – НХ РАО – ХИДРОГЕОЛОЖКИ МОНИТОРИНГ НА ПЛОЩАДКАТА „РАДИАНА”

    В края на месец юни 2013 година стартираха дейностите по изграждане на постоянни наблюдателни кладенци върху терена на бъдещото Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.     Създаването на системата от наблюдателни кладенци е част от предексплоатационния хидрогеоложки мониторинг на съоръжението. Мероприятието е важна част от концепцията за безопасна работа на хранилището, тъй като ще позволи сравнение на данните от сегашното състояние на почвата и...

Още »

ДП РАО – Осигурено е финансирането за изграждане на първия етап от НХРАО

22.06.2013
ДП РАО – Осигурено е финансирането за изграждане на първия етап от НХРАО

    Грантово споразумение за средства от Международен фонд „Козлодуй” (МФК) за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) бе подписано на 20 юни 2013 г. между изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров, и Винс Новак – директор на департамент „Ядрена безопасност“ в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).     Церемонията, на която бе сключено и споразумение от...

Още »

ДП РАО получи одобрение за финансиране на проектите си от Асамблеята на донорите

20.06.2013
ДП РАО получи одобрение за финансиране на проектите си от Асамблеята на донорите

  Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) получи окончателно одобрение за подписването на ново грантово споразумение за финансирането на Национално хранилище за ниско- и среднорадиоактивни отпадъци (НХРАО) по време на редовно заседание на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй“  (KIDSF*). Одобрението на Асамблеята гарантира осигуряването на нужните средства за изпълнението на първия етап от изграждането на националния обект, който трайно и надеждно ще изолира радиоактивните отпадъци от околната...

Още »

ДП РАО – Две предварителни срещи за ДОВОС на извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ «Козлодуй»

15.06.2013
ДП РАО – Две предварителни срещи за ДОВОС на извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ «Козлодуй»

    Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) проведе две предварителни информационни срещи с обществеността в общините Козлодуй и Мизия преди официалните обществени обсъждания на Доклада по оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС) за извеждане от експлоатация на спрените I-IVенергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“.  На срещите в двете населени места присъстваха заместник-кметовете на заинтересованите общини, представители на администрациите и граждани. От страна на ДП РАО в разговорите взеха участие...

Още »

ДП РАО – извеждане от експлоатация – доклад за ОВОС

07.06.2013
ДП РАО – извеждане от експлоатация – доклад за ОВОС

  ДПРАО ПРЕДОСТАВИ НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДОВОС И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ I-IVНА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ НА ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ И МИЗИЯ   Обществените обсъждания на доклада за оценка на въздействието ще се състоят на 15 и 16 юли     Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“  (ДПРАО) предостави хартиени копия и електронни версии на Доклада по Оценка и въздействие на околната среда (ДОВОС), с всички приложения към...

Още »

ДП РАО домакинства семинар на МААЕ по извеждане на ядрени мощности

28.05.2013
ДП РАО домакинства семинар на МААЕ по извеждане на ядрени мощности

  В периода 27-31 май 2013 г. в България се провежда регионален семинар на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на тема „Извеждане от експлоатация на АЕЦ с реактори тип ВВЕР”.      Във форума вземат участие експерти от Германия, Норвегия, Русия, Украйна, Казахстан, Румъния, Унгария, Литва, Чехия и Словакия и представители на МААЕ. От българска страна в работата на семинара се присъединява група ръководители и експерти от Държавно...

Още »

ДП РАО – Финансиране за дейностите по спрените I и II блок на АЕЦ “Козлодуй”

27.05.2013
ДП РАО – Финансиране за дейностите по спрените I и II блок на АЕЦ “Козлодуй”

  На своето редовно заседание на 22 май 2013 г., Министерски съвет на Р България прие Постановление за предоставяне на финансови средства в размер на 10 млн. лева от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансово осигуряване на дейностите по управление на  I и II блок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. С разработването на...

Още »

ДП РАО – ОВОС – Съобщение до медиите

16.05.2013
ДП РАО – ОВОС – Съобщение до медиите

ДП РАО ПОЛУЧИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ОТ МОСВ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОКЛАДА ПО ОВОС ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ I – IV НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“   Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ получи от Министерство на околната среда и водите положителна оценка на качеството на Доклада по Оценка и въздействие на околната среда (ОВОС) на проекта за извеждане от експлоатация на спрените от I до IV блок на АЕЦ „Козлодуй“. Въз...

Още »

ДП РАО – Приемане на „исторически” РАО

29.04.2013
ДП РАО – Приемане на „исторически” РАО

  На 24 и 25 април 2013 г. СП „ПХРАО – Нови хан“ изпълни договор за приемане на спряна от употреба гама-облъчвателна уредба (ГОУ) от Добруджанския земеделски институт (ДЗИ)  в гр. Добрич. ДЗИ е един от обектите на специалната програма на Държавното предприятие за приемане на РАО от минали практики.     Проектът се финансира от Министерство на енергетиката на САЩ в рамките на Инициативата за намаляване на радиологичната...

Още »

Тема на седмицата

Отворено писмо – Помогнете на Дневен център “Дъга” за деца-аутисти

Преди около 2 години под мотото “Подай ръка на различните деца” стартира кампания на инициативен комитет към Асоциация Аутизъм за набиране на средства за...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

50 години българска атомна енергетика – средношколска конференция

Последни коментари