ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Сергей Лякишев: СВЕТ-М за малката електроенергетика

31.12.2022

На въпросите на електронното издание ATOMINFO.RU отговаря Сергей ЛЯКИШЕВ, заместник началник на отдела за констркционна цялост на АО ОКБ „ГИДРОПРЕСС“, к.т.н.

 

Сергей Леонидович, какви са основните предимства на топлоносителя олово-бисмут?
Каква роля могат да играят или каква ниша могат да заемат реакторите с топлоносител олово-бисмут в ядрената енергетика?

Използването на евтектична сплав от олово с бисмут като топлоносител е добре разработено върху наземни прототипи и в транспортни установки.

Сред основните предимства на оловно-бисмутовата евтектична сплав може да се отбележи нейната ниска точка на топене (≈124°C) при висока точка на кипене (≈1670°C), което позволява да има ниско свръхналягане в корпуса на реактора .

Оловно-бисмутовият топлоносител (ОБТ) е химически инертен топлоносител.
Когато ОБТ влиза в контакт с вода и въздух, няма отделяне на водород и екзотермични реакции, което гарантира взриво- и пожаробезопасност както при междуконтурни течове на парогенератора (ПГ), така и при хипотетични течове на ОБТ извън реакторната установка.

Ниската температура на топене на ОБТ осигурява възможност за ремонт на оборудването на първи контур и зареждане с гориво без източване на ОБТ.

Най-обещаващата ниша за реактори с оловно-бисмутово охлаждане според нас е пазарът на атомни електроцентрали с малка мощност (АСММ).

За Руската федерация има голяма нужда от АСММ за осигуряване на електроснабдяване и топлоснабдяване на отдалечени райони, разположени предимно в Арктика и не свързани с единна енергийна система.

Какво представлява проектът СВЕТ-М и какви са неговите основни характеристики? По какво превъзхожда проектите на западните конкуренти на Росатом? На какъв етап от развитието е сега проектът СВЕТ-М?

СВЕТ-М е модулна реакторна установка с малка мощност, работеща с естествена циркулация на оловно-бисмутовия топлоносител.

В момента се разработват реакторни установки в диапазона на електрическа мощност 10-50 MW.
Най-развита е установката с мощност 10 MW.

Сред основните технически характеристики бих искал да подчертая естествената циркулация на първичния топлоносител, спектъра на бързите неутрони в активната зона и температурата на прегрятата пара на изхода от реакторната инсталация до 440 ° C.

От тези характеристики следват основните конкурентни предимства на реакторната установка СВЕТ-М:

Безопасност – корпусът на реактора не е натоварен с налягане и има изцяло пасивно охлаждане на активната зона. Ниско радиационно въздействие върху персонала и околната среда.

КПД – параметрите на парата са с 1,5 пъти по-високи, могат да се използват готови парни турбини за ТЕЦ с висок КПД. Възможно е едновременно снабдяване на клиента с: топлинна енергия; електроенергия и водород.

Разходи – корпусът под налягане на реактора е пет пъти по-тънък и не изисква големи изковки и специализирани фабрики, както при съда под налягане PWR. Тялото е изработено от листова неръждаема стомана.
Високата температурна разлика в парогенератора позволява да се намалят размерите му и съответно цената му с 40%.

Достатъчна ли е експерименталната и изчислителната база за разработване на оловно-бисмутови реактори? До каква степен регулаторната рамка на Ростехнадзор и други регулаторни организации, която съществува в Русия, е подходяща за такива проекти? Установено ли е сътрудничество за развитието и, надяваме се, изграждането на СВЕТ-М?

В момента е завършено разработването на съкратен проект на реакторна установка СВЕТ-М с електрическа мощност 10 MW.

През следващите няколко години се планира провеждането на комплекс за научноизследователска и развойна дейност за обосноваване на характеристиките на атомна електроцентрала с малка мощност АСММ с реакторна инсталация СВЕТ-M.

Понастоящем цялата работа се извършва от ОКБ „ГИДРОПРЕС“, но на етапа на научноизследователска и развойна дейност се планира сътрудничество с научни, конструкторски и институти по материалознание;

ОКБ „ГИДРОПРЕС“ разполага с уникална изследователска база за изпитване на оборудването на реакторни инсталации с оловно-бисмутов топлоносител.

От 60-те години на миналия век до днес ОКБ „ГИДРОПРЕС“ провежда подобни тестове на оловно-бисмутови стендове.

Съществуващата регулаторна рамка на Ростехнадзор в Русия не отговаря напълно на инсталации с охлаждаща течност от олово и бисмут, поради което се работи активно за изменение на регулаторните документи.

Благодаря ви, Сергей Леонидович, за интервюто за http://atominfo.ru/

Източник: http://atominfo.ru/newsz05/a0918.htm

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари