ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ „Козлодуй“ – информационно съобщение – четиво с коментар

02.12.2022

В процеса на експлоатация на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй” са регистрирани индикации за пропуск на топлоносител от първи към втори контур в трети парогенератор.

 

Не са достигнати стойности, надхвърлящи ограниченията за безопасност в технологичния регламент на блока.
При достигане на ограниченията за експлоатация в регламента, блокът ще бъде спрян за отстраняване на пропуска.

Количеството на пропуска е предмет на непрекъснат контрол, като към момента стойността му е няколкократно по-ниска от съществуващите ограничения.

Няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
Дейностите по отстраняване на пропуска няма да доведат до промяна в радиационната обстановка на територията на атомната централа.

Източник: https://www.kznpp.org/bg/novini/555

Б.Р. – Картинката е предназначена за любознателните неспециалисти.

Пропуските (протечки) на топлоносител от първи във втори контур чрез някои от 4-те парогенератора не са често явление.
Докато в първите години бяха значително по-чести, поради конструктивни недостаъци на тръбния сноп. В последствие те бяха коригирани.

Откриването им е почти автоматизирано – чрез непрекъснат контрол на активността във втори (чистия) конур.
Локализирането на парогенератора също не е сложно

Повреди от този тип се обследват задължително след спиране и разхлаждане на енергоблока.
Трябва да се намери дефектната тръбичка.

Самият ремонт се свежда до затапване (заглушаването) и.
Така, че водата от първи контур да няма достъп до чистия втори контур.

На думи изглежда лесно, но практически отнема доста време и е съпроводено със значително дозово натоварване (освен външно, но и евентуално върешно – вдишване на аерозоли).

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари