ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Мисия на МААЕ реализира програма за управление на ядрените знания в Хмелницката АЕЦ – Украйна

18.10.2011

В рамките на мисията на МААЕ по предоставянето на техническа поддръжка на Хмелницката АЕЦ за усъвършенстване на системата за управление на знанията в ядрено-енергийния комплекс на 13 ктомври в атомната централа завърши тридневно заседание. В работата взеха участие международни експерти, а също и представители на украинските АЕЦ.

В началото на работата на мисията международният експерт Золтан Пастори запозна аудиторията с основните направления в управлението на знанията, които презентира МААЕ. Беше отбелязано, че важна съставляваща на успешното обучение на работещите в атомната енергетика е практическият опит, който се придобива в хода на производствената дейност, а също и новите технологии за управление на знанията.

 

По време на срещата експертите от МААЕ представиха методиката, създадена на базата на опита на различни страни, и запознаха присъстващите с примери за нейната реализация в някои евопейски държави.

 

За значението на опита и знанията в сферата на атомната енергетика стана въпрос във встъпителната реч на заместника на генералния директор по качеството и управлението на Хмелницката АЕЦ Максим Кремен. Той в частност отбеляза, че украинският ядрен отрасъл след мораториума в началото на 90-те години се е сблъскал с много проблеми, като е бил загубен определен опит в строителството на нови енергоблокове. Днес основна задача в ядрената енергетика в Украйна е дострояването и въвеждането в експлоатация на трети и четвърти блок на Хмелницката АЕЦ.

 

Максим Кремен отбелязва също и голямото значение на провеждането на международната мисия на МААЕ за обмен на знания в различни сфери на ядрената енергетика. Това дава възможност да се подобри културата на производството и положително да повлияе на безопасната експлоатация на действащите енергоблокове.

 

На проблемите, които възникват в хода на подготовката за завършването на строителството на трети и четвърти блок, се спря заместник генералният директор по кадрите и социалните въпроси на Хмелницката АЕЦ Виктор Демидюк. Той потвърди, че на Хмелницката АЕЦ постоянно продължава търсенето на пътища за подобряване подготовката на персонала. Днес активно се практикува сътрудничество с учебните заведения, които се намират в наблюдаваната зона на централата. За най-добрите випускници се осигурява възможност за придобиване на енергийни професии в специализираните висши учебни заведения.

 

В хода на работата на мисията активно участваха заместниците на ръководителите на подразделенията на Хмелницката АЕЦ по работа с персонала. Те имаха възможност за се запознаят с определени разработки на колеги от други АЕЦ, а също и с основните тенденции в управлението на знанията на МААЕ.

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари