ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


«Атомстройекспорт» увеличи иска към Националната електрическа компания на България по проекта за изграждане на двата енергоблока на АЕЦ „Белене”

11.09.2012

На 10 септември 2012 г. ЗАО Атомстройекспорт увеличи иска си към Националната електрическа компания на БългарияЕК ЕАД) по проекта за изграждане на двата енергоблока на АЕЦ „Белене” по делото, намиращо се за разглеждане в Международния арбитражен съд към Международната търговска палата в Париж.

увеличението на иска е във връзка с това, че в настоящия момент проектът беше прекратен предсрочно от правителството на България. Изтече срокът на действие на Споразумението от 29.11.2006, а НЕК ЕАД продължава да отказва да компенсира ЗАО Атомстройекспорт за понесените загуби и щети. В тази връзка, искът на ЗАО Атомстройекспорт” включва стойността на всички дейности по проекта, стойността на оборудването с удължен цикъл на изработване (ОДЦИ), щети и др.

Общата сума на увеличения иск е не по-малко от 1 млрд. евро.

 Справка:

Тъй като изграждането на атомната електроцентрала на всички етапи трябва да бъде синхронизирано с доставките на необходимото оборудване, ЗАО Атомстройекспорт в течение на 2008-2010 г. е дало заявки в руски предприятия за изработване на различно оборудване, в това число и оборудване с удължен цикъл на изработването му, срокът за производство на което е от 6 месеца до 3 години. 

По-специално, руските производители са завършили работата по изработването на корпуса на реактора и вътрекорпусните устройства. Работата по втория корпус е на завършващ етап, проведени са хидроизпитания на корпуса на реактора и на горния блок за 2-ри енергоблок, изработени са резервоарите на системите за аварийно охлаждане на активната зона, компенсаторите на налягането, парогенераторите, шлюзите за персонала. По-голямата част от оборудването е изработено, прието от съвместната българо-руска комисия и досега се намира в складовете на предприятията поради отказа на НЕК ЕАД да го приеме. Изпълнен е и обемът на проектните работи по устройството за локализация на стопилката на активната зона, по херметичните шлюзове, презарядната машина, турбоагрегатите и друго оборудване с удължен цикъл на изработване (ОДЦИ).

Освен това ЗАО Атомстройекспорте обезпечило поръчката на  ОДЦИ за сметка не само на аванса, получен от НЕК ЕАД, но и с  кредитни  средства.

По искане на Агенцията за ядрено регулиране на България, след аварията в АЕЦ „Фукушима”, бяха разработени стрес-тестове на проекта в съответствие с нормите на МААЕ. Те бяха разгледани от експерти на МААЕ от гледна точка на съответствието на проекта по всички „постфукушимскиизисквания за безопасност и получиха положителна оценка.

В течение  на 2008-2010 г. ЗАО Атомстройекспорт проведе всички необходими инженерно-геоложки проучвания и изкопни работи, непосредствено на площадката за изграждане на АЕЦБелене  и създаде необходимата инженерна и битова инфраструктура, като напълно подготви площадката за започване на работата по изграждането на двата енергоблока на АЕЦ „Белене”.

 Прес-служба  на ЗАО Атомстройекспорт

 

Б.Р. Да си припомним накратко:

През юли 2011 година „Атомстройэкспорт“ подаде иск в Международния арбитражен съд на Международната търговска палата в Париж срещу НЕК за 58 милиона евро за заплащане на работата по проекта АЕЦ “Белене”. Това беше първият иск в отношенията между страните.

Тогава от „Атомстройэкспорт“ обясниха, че мярката е процесуално-необходима, доколкото става дума за вече извършени работи, по които двете страни са подписали документите за извършването им. „Атомстройэкспорт“ са изпълнили определен обем работи по построяването на АЕЦ, като са привлекли по молба на българската страна кредитни ресурси. В отговор от българска страна беше съобщено за намерението да подаде насрещен иск, но без да уточни какви са точно претенциите.

Все пак в началото на октомври НЕК подаде насрещен иск в арбитражният съд в Женева срещу „Атомстройэкспорт“ на стойност 61 милиона евро. В съобщението на компанията се уточняваше, че тази сума се дължи по договора от 28 ноември и допълненията към него.


Конкурсът за построяване на АЕЦ “Белене” беше обявен през 2005 година, където победи ЗАО „Атомстройэкспорт“. Съглашението за построяването на АЕЦ “Белене” беше подписано на 29 ноември 2006 година. През 2007 година руският проект беше признат като съответстващ на всички европейски технически изисквания към централите с леководни реактори от новото поколение. На 18 януари 2008 година беше подписано контрактно съглашение за построяване на централата. На 28 март 2012 година българското правителство обяви, че проекта за АЕЦ “Белене” се прекратява.

Tags: ,

One Response to «Атомстройекспорт» увеличи иска към Националната електрическа компания на България по проекта за изграждане на двата енергоблока на АЕЦ „Белене”

  1. Герго on 11.09.2012 at 21:40

    очакваше се.
    айде сега да видим, какъв иск ще предяви „нащо“ правителство.
    вместо приемането на сравнително неизгодни условия, сега ще имаме един милиард евро неустойки и по-неизгодни условия.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари