ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Главният ядрен инспектор на Украйна се съмнява в горивото на Westinghouse

10.09.2012

Операторът на украинските атомни електроцентрали „Энергоатом“ през юни беше принуден извади изцяло от реакторите горивото, производство на транснационалната компания Westinghouse, което се експлоатира в рамките на търговския договор на два енергоблока на Южно-Украинската АЕЦ (ЮУАЕЦ). Решението беше взето предвид откритите повреди на горивните касети изработени от шведското подразделение на концерна. Експертната комисия, обследваща повредените сборки е установила, че причина за деформациите са конструктивни недостатъци. Украйна, след Чехия, може да стане втората държава, която се отказва от горивото на японско-американско-казахстанската компания, а също така, вероятно, ще бъде принудена да преразгледа плановете си за диверсификация на доставките на ядрено гориво за своите АЕЦ.

За по-нататъшната съдба на търговския договор на „Энергоатом“ с Westinghouse, за това, какво ще прави ядреният оператор с извадените сборки ТВС-W (ТВС-W е ядрено гориво производство на Westinghouse, адаптирано за съветско-руски тип реактор ВВЭР-1000), за загубите на «Энергоатом» поради станалият инцидент, разказва в интервю пред РИА Новости заместник председателят на държавната инспекция по ядрено регулиране на Украйна (ГИЯРУ), главният инспектор по ядрена и радиационна безопасност Михаил Гашев.

- Михаил Хазреталиевич, какво установи експертната комисия? В какво се състоеше проблема, какво доведе до повреждането на тези касети? 

- На първо място, в момента комисията продължава да работи, и окончателният отчет ще бъде представен на регулатора на 17 септември. Въпреки това, съгласно изводите от първия етап на експертизата всичко това, което се случи на втори и трети блок на ЮУАЕЦ е свързано с конструктивни недоработки. Това признаха всички експерти, участващи в работата на комисията, включително, макар и от втори път, и представителите на Westinghouse.

Сред основните недоработки на касетите в документа са отбелязани: ниска надеждност на дистанциращите решетки, неудачна конструкция на опашките, и, накрая, неудачна конструкция на пружинния блок на главата на касетата.

- По какъв начин сега се формира активната зона (АЗ) на реакторите на втори и трети енергоблок? Известно е, че «Энергоатом» реши да върне определен брой касети ТВС-W обратно в реакторите …

- Действително, въз основа на изводите на експертите, е взето решение да се върнат и на втори, и на трети блок определено количество неповредени и годни за по-нататъшна експлоатация касети. По-точно, на втори блок, съгласувано с регулиращия орган, обратно са заложени само 27 от 42-те предложени за доизгаряне. Цялото останало гориво е ТВСА (Б.Р. – руска топлоотделяща сборка за реактори ВВЭР-1000 – алтернативна конструкция), включително 58 касети със свежо ядрено гориво. Поставено е допълнително условие, че през следващата година горивото ТВС-W ще бъде напълно извадено от активната зона и изпратено за стендови изследвания.

На трети блок ситуацията е по-сложна. Там са оставени 66 бройки. Като при формирането на активната зона на блока горивото ТВС-W е подредено по такъв начин, че да се минимизират максимално рисковете от деформирането му чрез обграждане със стабилен контур от руски касети. През следващата година задължително ще се извадят 30 касети след три годишна експлоатация. За останалите 36 касети ТВС-W решение ще се вземе по време на ППР-2013. Всички останали касети на трети блок са ТВСА, включително 48 със свежо ЯГ.

- Известно ли е вече на регулаторния орган, какво има намерение да  прави «Энергоатом» с извадените облъчени касети ТВС-W след изтичане на периода за отлежаване на БОК? И каква ще бъде съдбата на 42-те касети свежо ядрено гориво (СЯГ), доставени през тази година за дозареждане на реактора на втори блок на ЮУАЕЦ?

- Въпросът за  по-нататъшното управление на ОЯГ  ТВС-W, регулаторът задаваше на «Энергоатом» още преди година, и тогава смислен отговор ние на получихме. Тоест проблемът с извозването на тези сборки и следващото им съхраняване все още не е решен от експлоатиращата организация. Меморандумът по въпроса на «Энергоатом» с Areva за нас не е убедителен (Б.Р. – през ноември 2011 година «Энергоатом» и Areva сключиха меморандум за сътрудничество, в който, между другото, е предвидена възможност за взаимодействие по въпросите за съхраняването и преработката на ОЯГ, преди всичко на ТВС-W). Но всичко това са само намерения, а нас ни интересуват конкретни технически действия и решения на базата на конкретен договор.

Що се отнася до 42-те свежи необлъчени касети ТВС-W, то експлоатиращата организация има еднозначна договореност за това, че те ще бъдат върнати обратно в Швеция за доработка.

Но с 42-те касети СЯГ, които бяха доставени на трети блок, въпросът е по-сложен. Тази партида беше заредена в активната зона на реактора, обаче като видяхме, че касетите се деформират, поискахме от специалистите на централата да ги извадят незабавно. Въпреки това, то е преседяло в АЗ на реактора, което означава, че то вече притежава “привнесена” активност и повърхностно β-замърсяване. Тази партида е невъзможно да бъде върната обратно на шведския завод, защото там нямат технология за работа с облъчено гориво. Тук има два изхода: или то заминава като радиоактивен отпадък, със съответните финансови загуби, или Westinghouse има възможност да го изпрати във Великобритания за доработване по MOX технология. Но това за «Энергоатом» ще бъде още по-скъпо мероприятие.

- Каква, по предварителни оценки, е сумата на преките материални загуби, инкасирани от «Энергоатом» във връзка със създалата се ситуация? Има ли компанията възможност за предявяване на рекламации пред производителя за възможно минимизиране на загубите?

- Първата съставляваща на загубите е непроизводството на електроенергия свързана с принудителния престой на двата блока на ЮУАЕЦ. Сумарно намалението на производството на електроенергия е около 3 милиарда kWh или около 600 милиона гривни (75 милиона долара) при сегашните цени. Плюс самото гориво, което по най-груби оценки е около 100 милиона долара. Това е без да се вземат предвид загубите, които  «Энергоатом» ще понесе за решаване на проблемите с облъченото и свежото ядрено гориво ТВС-W, а също така от заместването на това гориво с руско.

Има относителна възможност да се търсят някакви компенсации от Westinghouse, въпреки че аз съм повече от уверен, че такава възможност в договора еднозначно няма записана.

- По този начин, изхождайки от съобщеното от Вас, можем още сега да кажем, че на проекта за диверсификация на доставките за Украйна на свежо ядрено гориво с помощта на Westinghouse може да се сложи “дебел кръст”?

- Аз още един път подчертавам, че сега действа моята забрана за използване и доставяне на свежо гориво Westinghouse в Украйна. Нито на пети блок на Запорожката АЕЦ (Б.Р. – «Энергоатом» планираше през 2012 година да зареди първата партида от 42 ТВС-W в АЗ на реактора на 5 блок), нито на втори блок на ЮУАЕЦ, никъде през тази година СЯГ ТВС-W няма да се зарежда. То трябва да се доработва и това е признато от всички експерти участващи в работата на комисията. Самата доработка, предвид вече указаните конструктивни недостатъци, е достатъчно продължителен процес. Нали от създаването на новите технически спецификации за новата модификация касети до завършването на пълната процедура за  лицензирането им в Украйна ще минат не по-малко от 5 години. Тоест чак през 2017 година ще можем окончателно да разберем дали действително това доработено ядрено гориво ще бъде годно за експлоатация на нашите АЕЦ.

От друга страна ще напомня, че към 2015 година Украйна планира да въведе в експлоатация собствен завод за производство на ядрено гориво. Вие знаете, че са подписани всички документи с руските партньори, съгласувана е технико-икономическата обосновка (ТИО) и се разработва работният проект. Очаква се първата партида ядрено гориво да излезе от завода през 2015 година и тя, по предварителните договори, ще започне да се изпитва на Запорожката АЕЦ. И тук възниква логичният въпрос: каква е икономическата целесъобразност за продължаване на сътрудничеството с Westinghouse, ако през 2015 година ще имаме собствено гориво? Трябва ли отново да започваме този продължителен процес, който даже при пределна ритмичност, ще бъде завършен чак през 2018-2019 година? Обосновано ли е това от гледна точка на икономическата ефективност? Ето на тези въпроси никой още не ми е отговорил.

- Тоест, според мнението на регулатора, по-нататъшното съществуване на този търговски договор е нецелесъобразно и вие ще препоръчате на «Энергоатом» да го разтрогне?

- Не е необходимо да се разтрогва, а съществено да се преразгледа този договор – да се премисли: нужен ли е той изобщо, а ако е нужен, то в какъв обем. Може би е достатъчно отново да се тръгне към опитна експлоатация на 6 доработени сборки, както беше в началото. Обаче, имайки предвид, че през 2015 година ще имаме собствено нормално гориво, може би си заслужава да се помисли за това, че не би следвало да платим още стотици милиони евро, когато никой не е застрахован от повтарянето на ситуацията която сега обсъждаме. Ако за трети път настъпим мотиката (Б.Р. – която да ни удари по челото) след Чехия (Б.Р. – инцидентът с горивото Westinghouse на АЕЦ “Темелин”) и сега на ЮУАЕЦ, то това вече трябва да се разглежда като пряка икономическа диверсия.

Това интервю е плод на усилията и таланта на профилния редактор на изданието Вячеслав Ржеутский.

http://www.ria.ru/atomtec_analytics/20120831/734289372.html

Tags: , ,

One Response to Главният ядрен инспектор на Украйна се съмнява в горивото на Westinghouse

  1. Росен on 10.09.2012 at 15:41

    Бааа добре, че се досетих, че АЗ = Активна Зона. Молба към автора или да напише отдолу уточнение, или още при първото споменаваме на активна зона да напише, че накратко ще използва абревиатура/съкращение АЗ ;)
    Може да изтриете коментара ми след като оправите статията.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари