ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – Ровненската АЕЦ формира специален кадров резерв

15.12.2021

От 2017 г. в Ровненската АЕЦ по инициатива на генералния директор Павел Павлишин се изпълнява проект за специална подготовка на кадровия резерв.
Три групи специалисти – 30 млади специалисти – са в активна фаза на различни етапи на обучение. Сега се формира съставът на петата група.

Онзи ден генералният директор се срещна с участниците в проекта, за да обобщи отново резултатите.
Заслужава да се отбележи, че кандидатите за мениджърски позиции преминаха подходящо обучение по управление на проекти, лидерство, управление на персонала, самопрезентация, а също така взеха участие в семинари, конференции, срещи, запознаха други участници с работата на своите отдели, представиха и защитиха своите собствени проекти, повечето от които реализирани.
След като изслуша докладите на всички участници, Павел Павлишин подчерта, че голяма част от проектите са с добра динамика, като значителна част от тях са изпълнени на 80-90%.

„Като цяло проектът за обучение на специален кадрови резерв е положителен. Не си поставихме за цел конкретно да обучаваме мениджъри, на първо място създадохме основата за мотивиране на младите работници.
Някои от „резервистите“ преминаха на други позиции, промениха вида си на дейност – участието в проекта допринесе за по-добро разбиране на себе си и по-пълна самореализация.
Въпреки това броят на новите назначения от специалните резервни групи днес е значителен. Искам да подчертая, че те самите веднага поставиха висок стандарт, тоест бяха взети за изпълнение сериозни проекти, както по мащаб, така и по цена.
Тези проекти не винаги са амбициозни, но допринасят за успеха на целия екип на централата.
Практикувахме и екипна работа – когато проектът се изпълняваше от група участници. За мен ключовият въпрос е инициативността на младите хора, тяхната визия и желанието да развиват екипа, на цялото предприятие “, коментира Павел Павлишин.

Както отбеляза по време на срещата заместник-генералният директор по персонала на АЕЦ Игор Витковски, една от областите на кадровата политика е популяризирането на ядрената енергетика и професията на ядрения инженер, поради което изказванията на членове на специални резервни групи с професионално ориентиране пред младите хора и студентите от висши учебни заведения ще спомогнат за интереса към перспективите на отрасъла.

„През април се предвижда провеждането на младежки форум за студенти от неядрени специалности на висши учебни заведения в Западния регион, чиято същност е запознаване с атомната електроцентрала и нейната технология. И подкрепата от страна на представителите на специалните резервни групи ще бъде много важна както в контекста на предложения, така и в помощ по отношение на лекции и екскурзии “, каза Игор Витковски.

Както обобщи зам.-генералният директор по персонала, обучението не е приключило, само са очертани посоките на развитие както за самореализация, така и за нуждите на предприятието.

За справка

Целта на системата за обучение на кадровия резерв на ръководители е развитието и задълбочаването на управленските компетенции на активните специалисти и обучението на средни и висши мениджъри, които ще могат да ръководят поделенията и отделните направления от дейността на централата.
През 2018 г. беше създадена първата група от специален резерв за ръководители на различни нива на управление на структурни подразделения.

Източник: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-222288

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари