ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Проучванията на TEPCO показват очакваното минимално въздействие върху околната среда от бъдещо изхвърляне на тритиева вода от АЕЦ „Фукушима-1“

20.11.2021

Японската енергийна компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) публикува резултатите от проучване за оценка на въздействието върху околната среда от планираните дейности за изхвърляне на тритиева вода, натрупана на площадката на авариралата АЕЦ „Фукушима-1“, в океана.

 

 

Според резултатите от проучването (което, както се подчертава в съобщението на TEPCO, е извършено по международно призната методология), последиците за населението и околната среда от заустването на водите ще бъдат минимални.

Ситуацията към момента

На площадката на АЕЦ Фукушима-Дайичи през последните години водата се пречиства от радиоактивни изотопи с помощта на установката ALPS, която успешно пречиства водата от всички радиоизотопи, с изключение на трития (който е изотоп на водорода и следователно не могат да бъдат отстранени с химически методи).
Пречистената вода, съдържаща тритий, се съхранява в резервоари на площадката на АЕЦ, чийто общ капацитет е 1,37 милиона кубически метра и който ще бъде изчерпан до средата на 2022 година.

Вариантите за решение

Специалистите предложиха два варианта за решаване на проблема с изхвърлянето на натрупаната вода за разглеждане от експертите на МААЕ – или нейното изхвърляне в океана, или изпаряване в атмосферата.
МААЕ заключи, че и двата варианта са технически осъществими и екологосъобразни и окончателният избор на една от тези опции трябва да бъде оставен на японските власти.

Решението

През април 2021 г. японското правителство официално реши, че натрупаната вода ще бъде изхвърлена в морето. Заустването на вода ще започне в началото на 2023 г. и може да отнеме повече от 10 години. През август 2021 г. TEPCO обяви планове за изграждане на подводен тунел с дължина около 1 километър за изхвърляне на тази вода.

Очаквани резултати

Според анализа, публикуван от TEPCO, на първия етап ще се освободи вода от три отделни групи резервоари, за които е извършен особено внимателен анализ на 64 радионуклида.
Тази вода ще бъде разредена с морска вода в съотношение най-малко 100: 1, така че концентрацията на тритий (по отношение на генерирания от него радиационен фон) ще бъде не повече от 1500 бекерела на литър (Bq/l). В същото време, в океанската зона, съседна на мястото на заустване, концентрацията ще бъде около 30 Bq/L, а с увеличаване на разстоянието тази концентрация бързо ще намалява.

Това ниво на фона е напълно незначително.
За сравнение, националният регулаторен стандарт на Япония разрешава ниво не повече от 60 000 Bq/l, а препоръките на Световната здравна организация за качеството на питейната вода са не повече от 10 000 Bq/l.

Още подробности

TEPCO също така отбеляза, че годишната радиационна доза за местното население във Фукушима, като се вземе предвид храната и водата от местни източници, е в диапазона от 1,7 x 10-5 до 2,1 x 10-3 милисиверта (mSv) на година, което е значително по-ниско от препоръката на МКРЗ – 1 mSv/година за населението, както и целевата доза за атомни електроцентрали в Япония от 0,05 mSv/година.

В изявление TEPCO отбелязва, че компанията възнамерява да продължи да получава мнения и коментари от членове на обществеността, за да подобри допълнително този доклад и да представи доклада за одобрение на съответните отдели на МААЕ, преди да започне работа по заустването на води. Изпускането на вода ще започне с малки количества и ще бъде спряно, ако според резултатите от мониторинга се регистрира необичайно повишаване на радиационния фон.

Източник: https://www.atomic-energy.ru/news/2021/11/18/119549

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари