ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Турция – АЕЦ “Аккую” – експертно посещение на представители на МААЕ

01.09.2012

В рамките на съдействието с Турската агенция по атомна енергия (ТАЕК) представители на МААЕ посетиха през август площадката на АЕЦ “Аккую” (генерален проектант – ОАО „Атомэнергопроект“, Москва) за експертна оценка на условията за построяване на централата и за да се запознаят с изпълняваните инженерни проучвания.

Експертите се интересували от широк кръг въпроси, включително сеизмичността на района, извършваните геотехнически изследвания, метеорологичните и радиологични наблюдения.

Те са огледали района на планираното построяване на първата в Турция атомна електроцентрала, посетили са метеорологичната вишка и геотехническата лаборатория, извършили са полеви наблюдения и консултации със специалистите.

ОАО „Атомэнергопроект“ е разработчик на програмите за инженерни проучвания на площадката на АЕЦ “Аккую” и на техническото задание за изпълнението им. Сега ОАО „Атомэнергопроект“ осъществява технически контрол на извършваните от турските подизпълнители инженерни проучвания.

На съвещанието за резултатите от посещението експертите на МААЕ са дали висока оценка на организацията и техническото ниво на изпълнение на инженерните проучвания на площадката на АЕЦ “Аккую”, специално отбелязвайки съответствието им с ръководните документи и изисквания на МААЕ.

Източник: ОАО Атомэнергопроект

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари