ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Виена – МААЕ – Извънреден преглед на националните доклади по Конвенцията по ядрена безопасност

27.08.2012

От 27 до 31 август 2012 г. в Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), Виена се провежда извънреден преглед на националните доклади на договарящите се страни по изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията по ядрена безопасност (КЯБ).

Извънредният преглед по КЯБ се наложи поради аварията в АЕЦ Фукушима, Япония, от 11 март 2011 година. На прегледа ще се разгледат въпроси, свързани с устойчивостта на АЕЦ на външни природни въздействия, загуба на електрическо захранване, управление на тежки аварии, аварийно планиране и реагиране и други. В националните доклади на страните са включени и резултатите от проведените стрес тестове в действащите АЕЦ и са разгледани въпросите на координацията и взаимодействието между държавите в аварийна ситуация.

В българската делегация, определена да участва в прегледа, са включени представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на външните работи в т.ч. представители на ПП Виена, Агенцията за ядрено регулиране и АЕЦ Козлодуй. С решение на Министерски съвет за ръководител на делегацията бе определен Председателят на АЯР д-р Сергей Цочев, а за негов заместник – Постоянният представител на Република България към международните организации във Виена.

Българският национален доклад беше внесен в МААЕ на 11 май 2012 г. в съответствие с определените срокове. Докладът е публикуван на сайта на АЯР.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари