ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Повече от 200 милиона тона фосфогипс са натрупани на сметищата на промишлените предприятия в Русия

01.09.2021

Участието на сметищата в преработката ще реши не само въпроса за избора на нови суровинни източници на редкоземни метали, но и редица екологични проблеми, свързани със замърсяването на околната среда с вредни примеси от флуор, фосфор, стронций и др.

На площадката на АД „Атомредметзолото“, под ръководството на Юрий Михайлов, председател на Научно-техническия съвет на Военно-промишлената комисия на Руската федерация, се проведе среща по проблемни въпроси за добив, преработка и използване на редки метали (РМ) и редко-земни метали (РЗМ), на което присъстваха представители на Министерството на промишлеността и търговията на Русия, Министерството на природните ресурси на Русия и Държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“, Държавна корпорация „Ростех“, ФГУП „ВИАМ“, ГК „Скайград“, Асоциациите на РМ и РЗМ.

В рамките на събитието бяха разгледани основните проблеми, пред които са изправени много компании, които инвестират в разработването на проекти за създаване на производствени мощности за добив и последваща обработка на РМ и РЗМ, както и възможности за разширяване на обхвата на приложение на редки метали.
Специалистите обърнаха специално внимание на промените в Данъчния кодекс на Руската федерация, приети по инициатива на Министерството на промишлеността и търговията на Русия и Министерството на природните ресурси на Руската федерация, по отношение на облекчаването на данъчната тежест върху данък за добив на минерали за определени предприятия. Бяха формулирани предложения за по-нататъшно усъвършенстване на законодателството в тази насока, необходими за постигане на задачите, поставени от правителството на Руската федерация за развитието на индустрията за RM и REM по време на изпълнението на пътната карта за развитие на високотехнологичната област “ Технологии на нови материали и вещества „.

Подробности на: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-217964

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари