ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Литва – АЕЦ Игналина публикува доклад за анализ на безопасността при извеждане от експлоатация

18.06.2021

Като част от процеса на лицензиране за извеждане от експлоатация на атомната електроцентрала Игналина е изготвен доклад за анализ на безопасността, който се публикува за обществена информация и предложения.

Това изискване се прилага в съответствие с BSR-1.1.5-2017 „Описание на процедурата за организиране на процедури за обществено участие в процеса на вземане на решения в областта на ядрената енергетика“.

Целта на анализа на безопасността при извеждане от експлоатация на ИАЕС е да осигури подкрепа при избора на стратегия за извеждане от експлоатация, при разработването на план за извеждане от експлоатация и свързаните с това конкретни мерки за извеждане от експлоатация и да покаже, че облъчването на работниците и обществеността отговаря на принципа ALARA и не надвишава съответните граници или ограничения.

Безопасността се описва с количествени критерии (например като максималното количество радионуклиди, освободени в околната среда, максимално допустимата доза йонизиращо лъчение, което работниците и жителите могат да получат, вероятността от инцидент и т.н.).

Оценката за безопасността при извеждане от експлоатация се извършва за състоянието, когато цялото ядрено гориво е извадено от енергийните блокове на АЕЦ Игналина, което, в съответствие с окончателния план за извеждане от експлоатация на АЕЦ, се планира да бъде завършено през 2022 г.

Подробности на: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-214645

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари