ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Росатом уверено се потопява в „зеления” водород

28.04.2021

Държавната корпорация Росатом, един от световните технологични лидери, и EDF Group, световният лидер в областта на енергетиката с ниски емисии на CO2, подписаха споразумение за съвместно популяризиране на проекти в областта на „чистия“ водород в Русия и Европа .

В рамките на това споразумение компаниите възнамеряват да реализират инициативи в областта на транспорта и декарбонизацията на промишления комплекс.
EDF и Росатом също се договориха да разработят изследователски и развойни дейности, насочени към разработване на нови CO₂-неутрални технологии в областта на водорода, един от основните методи за борба с изменението на климата.

За държавната корпорация „Росатом“ водородната енергия е едно от приоритетните направления на научното и технологично развитие. Руската ядрена промишленост има значителен технологичен и изследователски потенциал за разработване на основните методи за производство на водород – производство чрез електролиза, един от най-екологичните методи за производство на водород и парообразуване на метан с използване на технологии за улавяне на CO₂.
Росатом е фокусиран върху разработването на технологии за производство и съхранение на нисковъглероден водород, както и участие в пилотни водородни проекти както в Русия, така и в чужбина.

Разработването на такива технологии има за цел да изиграе важна роля в прилагането на Парижкото споразумение за климата и поддържане на нарастването на средната глобална температура под 2 градуса по Целзий до 2100 г.
През 2019 г. EDF Group увеличи приноса си към енергийния преход, като създаде специално дъщерно дружество, Hynamics. Новата структура на компанията има за цел да превърне EDF в лидер във водородната енергия, генерирана на базата на възобновяеми енергийни източници и такива с ниски емисии на CO₂, както във Франция, така и по света.

За справка

Дъежавната корпорацияРосатом е многопрофилна холдингова компания, която обединява активи в енергийния сектор, машиностроенето и строителството. Стратегията му е да развие нисковъглеродно производство, включително вятърна енергия.
Росатом е национален лидер в производството на електроенергия (над 20% от общата продукция) и се нарежда на първо място в света по отношение на поръчките за изграждане на атомни електроцентрали: 35 енергийни блока в 12 държави са на различни етапи на изпълнение.
Росатом е единствената компания в света, която има компетенции в цялата технологична верига на ядрения горивен цикъл: от добива на естествен уран до последния етап от жизнения цикъл на ядрените съоръжения.
Неговият обхват включва също производство на иновативни ядрени и неядрени продукти, научни изследвания, разработване на Северния морски път и екологични проекти, включително създаване на екотехнологични паркове и държавна система за работа с опасни промишлени отпадъци.
Държавната корпорация обединява над 400 предприятия и организации, в които работят над 260 хиляди души.

EDF Group, един от ключовите играчи в енергийния преход, е интегрирана електроенергийна компания, работеща в производството, преноса, разпределението, маркетинга и търговията с енергия, както и енергийни услуги.
EDF, световният лидер в производството на енергия с ниски емисии на CO₂, разполага с разнообразни производствени мощности: атомни електроцентрали, водноелектрически централи, възобновяеми енергийни и топлоелектрически централи.
Компанията доставя енергийни ресурси и предоставя услуги на 37,9 милиона абонати (от 2018 г. те се отчитат по броя на домакинствата; един абонат може да има две точки: една за електричество, втората за газ), 28,1 милиона от които се намират във Франция .

През 2020 г. консолидираните приходи на Групата възлизат на 69 милиарда евро. EDF е регистриран на Парижката фондова борса.

Подробности на: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-212498

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари