ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Финландия – Радиоактивни източници, попаднали в скрап, случайно бяха претопени

14.04.2021

Пет безстопанствени радиоактивни източника на базата на америций-241 (241Am), случайно попаднали за скрап, бяха претопени в стоманодобивен завод във Финландия през 2019-2020 година.

Това се съобщава в международния канал за докладване на ядрени и радиационни инциденти, поддържан от МААЕ.

Очакваните данни за активността на претопените източници са както следва:

18.01.2019 – 1100 MBq;

28.02.2020 – 1400 MBq;

05.09.2020 – 1500 MBq;

08.11.2020 – 2300 MBq;

28.11.2020 г. – 4200 MBq.

Освен това, източник на базата на барий-133 (133Ba) (изчислена активност 120 MBq) беше неволно разтопен в същия завод на 10 декември 2020 г.

Финландските регулатори не изключват, че е имало повече случаи на радиоактивни източници в метален скрап да се претопят.

Фактите за топене на източниците са установени от системата за радмониторинг, която контролира технологичния процес на топене. Дейностите бяха оценени по резултатите от измерванията на концентрациите на радиоизотопи в шлаката и праха.

Пратките за скрап с източници са доставяни във Финландия от европейски страни – Холандия, Полша, Германия и Обединеното кралство.
Не беше възможно да се установи произходът на скрапа в тези пратки.

Заводът следи радиоактивността на входящия метален скрап, но системата за контрол може да не открие източника, ако той е закрит от друго съдържание на партидата.

Инцидентите не представляват заплаха за персонала, обществеността или околната среда, но поради нарушение на принципа на защита в дълбочина, финландският регулатор STUK им присвоява съвкупно ниво „1″ (аномалия) по скалата INES .

Източник: AtomInfo.ru

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари