ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В САЩ до 2035-2040 г може да бъде пуснат в експлоатация изпитателен термоядрен реактор

16.03.2021

Националната академия на науките, инженерството и медицината (NASEM) в своя доклад за изследванията на термоядрения синтез призовава правителството и бизнеса спешно да инвестират в създаването на собствена експериментална установка за термоядрен синтез в САЩ през 2035-2040 години.

 

 

 

Докладът на NASEM «Bringing Fusion to the US Grid» („Внедряване на термоядрения синтез в американските мрежи“) се основава на доклада за 2019 г. на Комитета за стратегически план за изследване на гореща плазма в САЩ.
Докладът идентифицира основните предизвикателства и изброява техническите иновации (много от които трябва да бъдат разработени успоредно), за да може термоядрената установка да бъде завършена до определената дата.

Според авторите на доклада резултатите, постигнати според резултатите от участието на САЩ в изграждането на Международния термоядрен експериментален реактор (ITER), комбинирани с изследвания, финансирани от Министерството на енергетиката (DOE), позволяват на САЩ да започнат да строят пилотна термоядрена установка сега, при правилно разпределение на наличните ресурси.

Според доклада създаването на прототип на термоядрена електроцентрала през 2035-2040 г. трябва да бъде една от ключовите точки при решаването на проблема за прехода към напълно „безвъглеродна“ енергетика до 2050 г.
Според един от авторите на доклада Ричард Хаврик, заместник-директор по термоядрени изследвания в Националната лаборатория в Принстън,
„Американската наука е пионер в термоядрените изследвания от самото си създаване и днес има възможност да представи резултатите от тези изследвания на пазара.“

На свой ред Тони Тейлър, вицепрезидент по термоядрена енергия в General Atomics (GA), предложи да се използва изследователският термоядрен комплекс DIII-D под контрола на General Atomics, който изпълнява поръчки от Управленито за наука на Министерството на енергетиката на САЩ, като основа за бъдеща термоядрена електроцентрала от енергийния сектор на САЩ.
Той също така припомни, че General Atomics също вече доставя няколко ключови компонента за ITER, включително централния му соленоид (1000-тонен импулсен свръхпроводящ магнит, който ще бъде поставен в центъра на токамака).

Източник: https://www.atomic-energy.ru/news/2021/03/15/112290

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари