ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Германия планира до 2030 година да увеличи дела на ВЕИ в транспортния сектор до 28%.

09.02.2021

Германското правителство реши до 2030 година, да увеличи дела на ВЕИ в потреблението на енергия в транспортния сектор до 28% удвоявайки изискванията на Директивата на ЕС за възобновяемата енергия, която определя целта от 14%.

 

 

 

За целта новият закон въвежда квоти за намаляване на емисиите на парникови газове, които задължават доставчиците на петролни продукти да намалят емисиите от своите горива чрез използване на екологични енергийни продукти.
Квотата ще бъде 6% през 2021 г., 10% до 2026 г., 14,5% през 2028 г. и 22% през 2030 г. За тази цел компаниите могат да използват зелен водород, електричество или биогорива.

Според законопроекта от 2026 г. поне 0,5% от авиационното гориво също трябва да има „възобновяем произход“, от 2030 г. – два процента.

Използването на палмово масло като добавка за биогорива ще бъде премахнато до 2026 г.

Делът на биогоривата, получени от хранителни и фуражни култури, ще остане стабилен и ще бъде ограничен до 4,4%.
В същото време Германия възнамерява да увеличи дела на „прогресивните“ биогорива, произведени от отпадъци или слама, до поне 2,6% към 2030 година.

Източник: https://elektrovesti.net/74444_germaniya-planiruet-k-2030-godu-dovesti-dolyu-vie-v-transportnom-sektore-do-28ь

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19