ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Електроенергетиката на Китай: резултати за 2020 година

31.01.2021

Инсталираните мощности на електроенергетиката в Китай надвишиха 2200 GW.

 

 

Производството на електроенергия в КНР се е увеличило с 4% и възлиза на 7624 TWh. Както виждаме, COVID-19 някак не повлия на развитието на китайския енергиен сектор, за разлика от други големи икономики.

Делът на топлоелектрическите централи (ТЕЦ), работещи на базата на въглища, газ, мазут и биомаса, в производството на електроенергия постоянно намалява. През 2020 г. е 67,9%, през 2019 г. е 68,9% (през 2018 г. – 70,4%, през 2017 г. – 71,1%). Производството на ТЕЦ през 2020 г. се е увеличило с 2,5%. Това е приблизително в съответствие с темпа на растеж през 2019 г.

Основните статистически данни са обобщени в следната таблица:

Сумарната мощност на вятърните и слънчевите електроцентрали, най-бързо развиващият се сегмент на китайската енергийна индустрия, достигна 535 GW.

Вятърните и слънчевите централи генерират съвместно 727,6 TWh електроенергия, почти 100 TWh повече в сравнение с 2019 г.
Общият дял на слънчевата и вятърната енергия в производството на електроенергия в КНР достигна 9,54%.

Още един любопитен факт. Китай има голяма ядрена енергетика. Нейните атомни електроцентрали са произвели 366,2 TWh през 2020 г.
Все пак – Вятърните паркове в Китай генерират повече електроенергия от ядрената енергетика от 2012 г. насам. През 2020 г. те генерираха 100 TWh повече електроенергия.

Като се вземат предвид водноелектрическите централи, делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производството на електроенергия през 2020 г. достига 27,3% (през 2019 г. – 26,4%; през 2018 г. – 25,4%).
Трябва да се има предвид, че електроцентралите, работещи на биологични суровини, са класифицирани в тази статистика като ТЕЦ.

Емисиите на парикови газове

Министерството на екологията и околната среда на Китай публикува разпоредбите на Националната система за търговия с емисии (ETS).
Тя трябва да започне работа на 1 февруари тази година.

Източник: https://elektrovesti.net/74276_elektroenergetika-kitaya-itogi-2020-goda?preview=1

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари