ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


«ТВЭЛ» – Горивната компания на Росатом обобщи предварителните резултати от дейността си през 2020 година

30.12.2020

През 2020 г. «ТВЭЛ» - горивната компания на Росатом изпълни всички договорни задължения към руски и чуждестранни клиенти.

За любознателните читатели, мисля че ще бъде много полезно да разгледат внимателно следващата илюстрация.

 

 

Така ще могат да вникнат в същността на отчета свързана с ядреното гориво – основната част от производството на компанията.

Приходите на подразделението за горива в края на годината се прогнозират на 210 милиарда рубли, което е със 7,9% по-високо от 2019 година. Чуждестранните приходи на горивната компания ще възлизат на 0,8 милиарда щатски долара. Десетгодишният портфейл от поръчки за износ на продукти от ядрен горивен цикъл ще възлезе на 15,7 милиарда щатски долара.

През 2020 г. горивни сборки, произведени от горивната компания на Росатом „ТВЕЛ”, бяха заредени в ядрени блокове от ново поколение 3+ с реактори VVER-1200 в Беларуската АЕЦ и в Ленинградската АЕЦ-2.

Продължава изпълнението на международни инженерингови договори. През 2020 г. завърши разработването на нова модификация на горивото за реакторите VVER-440 на унгарската АЕЦ Paks, през декември първата партида от новото гориво беше заредена в реактора на енергоблок № 3 и ще бъде въведена допълнително във всичките четири енергийни блока на централата. Успоредно с това се изпълняват проекти за разработване на нови решения за горивния и горивния цикъл за VVER-440 в други европейски страни – АЕЦ Loviisa (Финландия), АЕЦ Dukovany (Чехия), АЕЦ Mochovce и Bohunice (Словакия).
Освен това през 2020 г. TVEL JSC и Индийската корпорация за атомна енергия NPCIL подписаха споразумение за изпълнението на проект за прехвърляне на два работещи енергийни блока на АЕЦ Куданкулам с реактори VVER-1000 към новото гориво TVS-2M, както и за увеличаване на горивния цикъл от 12 до 18 месеца.

На пазара на изследователски реактори са сключени договори за доставка на ядрено гориво и неговите компоненти за изследователски съоръжения в Чешката република и Египет. В контекста на ограничителните карантинни мерки планираните доставки на ядрено гориво за изследователски реактори в Унгария и Чехия бяха напълно завършени.

Постигнати са важни етапи при прилагането на концепцията за балансиран горивен цикъл, който включва цяла гама от различни технологии за рециклиране на ядрени материали.
Първата партида уран-плутониево MOX гориво (18 горивни сборки) беше заредена в бързия реактор-размножител БН-800 на Белоярската АЕЦ; по-късно беше произведено и доставено в централата MOX гориво (169 горивни сборки) за първото пълно презареждане.

Едно от значимите събития през годината беше решението на Росатом да създаде експериментално производство на уран-плутониево REMIX гориво за реактори VVER в Сибирския химически комбинат в Северск (АО «СХК»), в в сътрудничество с Минно-химическия комбинат (ГХК).
Освен това в Балаковската АЕЦ (ВВЕР-1000) стартира третият цикъл на облъчване на експериментални горивни сборки с експериментални топлоотделящи елементи на база REMIX гориво.

Постигнат е важен етап в изпълнението на стратегическия индустриален проект „Пробив“. На площадката на АО «СХК» започна инсталирането на уникално технологично оборудване на модула за производство / преработка (фабрикации/рефабрикации – МФР)) от плътно уран-плутониево СНУП гориво.
МФР ще се превърне в един от основните елементи на експерименталния демонстрационен енергиен комплекс, който включва енергоблок с мощност 300 MW с бърз реактор BREST-OD-300, както и затворен ядрен горивен цикъл на площадката.

Развитието на производството за преработка на обеднен уранов хексафлуорид (DUHF – ОГФУ) получи нов тласък. В електрохимичния завод в затвореното автономно териториално образувание (ЗАТО) в Зеленогорск (АО «ПО ЭХЗ»)) започна проект за изграждане на втори дефлуориращ блок ОГФУ W2-ЭХЗ, който позволява на урана да се превърне в химически безопасна форма под формата на оксид, подходящ за производството на ново ядрено гориво.
В същото време беше достигнат значителен етап в експлоатационното производство – първите 100 хиляди тона DUHF бяха преработени за 10 години експлоатация на първия блок от тип W в Русия. ).

Едновременно с това в Новоуралск, Свердловска област, започна подготовката за проект за изграждане на две подобни инсталации в Уралския електрохимичен завод (АО «УЭХК»).

Горивният дивизион продължава да развива нов неядрен бизнес. Индустриалният интегратор за адитивни технологии ООО «РусАТ» е създал два модела принтери, които работят чрез лазерно топене на метален прах. В близка перспектива е прилагането на 3D технологии в производство на ядрено гориво. Първият Център за аддитивни технологии на Росатом беше открит на площадката на Московския завод за полиметали (АО «МЗП»).
В НПО «Центротех» в Новоуралск са пуснати в експлоатация две установки за производство на метални прахове за 3D печат.

През 2020 г. завърши формирането на индустриален интегратор в бизнес направлението „Съхраняване на енергия” на ООО «РЭНЕРА» (част от Горивната компания ТВЭЛ).
Основната продуктова линия, разработването и популяризирането на която ще се извършва от компанията интегратор, са литиево-йонните тягови батерии за електрически транспорт, както и стационарни системи за съхраняване на електроенергия – продукти за аварийно и непрекъснато захранване, системи за съхранение на електроенергия за възобновяеми енергийни източници.
Индустриалният интегратор откри ново опитно-промишлено производство на системи за съхраняване на енергия на територията на АО «МЗП».

В направление „Металургия” продължи работата по развитието на редица наукоемки и иновативни продуктови области.
Един от новите продукти на горивния дивизион през 2020 г. са постоянните магнити за генераторите на вятърни турбини. Първата партида магнити, изработени от редко- земни сплави, е произведена и изпратена до завода на АО «НоваВинд» (подразделението за вятърна енергетика на Росатом). Още през 2020 г., с тяхното използване, е произведена първата серийна партида вятърни турбини с мощност 2,5 MW, изпратени за монтаж във вятърния парк Кармалиновская.

Важна и перспективна област на дейност е извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. През 2019 година Горивната компания «ТВЭЛ» на Росатом беше назначена за индустриален интегратор за развитието на този бизнес. В предприятията от горивния дивизион са създадени четири Центъра за компетентност в тази област в АО «СХК», АО «АЭХК», АО «ВНИИНМ» и АО «ЦПТИ».
През 2020 г. беше допълнително сключени договори за сумата от около 3 милиарда рубли в рамките на проекти за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.

Портфолиото от химически продукти на Горивната компания включва автокатализатори, литиеви продукти, стабилни изотопи, титанов диоксид и флуорна продукция.
През 2020 г. то възлиза на над 8,3 милиарда рубли.

Източник: https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=8627

Tags: ,

One Response to «ТВЭЛ» – Горивната компания на Росатом обобщи предварителните резултати от дейността си през 2020 година

  1. Красимир Христов on 21.02.2021 at 22:53

    Как се прави ядреното гориво?
    За първи път ТВЕЛ отвори вратите за широката публика на един от заводите за производството му – Електростал : https://vk.com/rosatomru?z=video-168190626_456239273%2Fc314c5099313a98217%2Fpl_post_-37706009_95530

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари