ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

20.12.2020

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г.
Изграждането на нови атомни електроцентрали от 2000 г. се извършва главно в страни, които не са включени в категорията на развитите. Прави се заключението за голямата вероятност за намаляване на конкурентоспособността на АЕЦ в енергийните системи на водещите държави.

При тези условия една от перспективните области е интегрирането на атомните електроцентрали и възобновяемите енергийни източници в единен енергиен комплекс, което позволява да се намалят отрицателните икономически показатели на възобновяемите енергийни източници и ефективно да се компенсират както икономическите загуби, така и техническите недостатъци на възобновяемите енергийни източници, свързани с нестабилността на производството.

 

Като опция за прилагане на схемата за свързано производство на АЕЦ-ВЕИ се разглежда енергиен комплекс за производство на безвъглеродна електроенергия, който включва осем блока на АЕЦ, базирани на малки модулни реактори (SMR), типични вятърни и слънчеви електроцентрали.

За частично изглаждане на нестабилността на генерирането на ВЕИ се използва твърд (гравитационен) акумулатор на електричество, който има оптималните декларирани характеристики.

Превключването и управлението на генериращата мощност на компонентите на енергийния комплекс се извършва чрез цифрова диспечерска система, базирана на технологията на интелигентните (умните) мрежи.

Б.Р. Това е фрагмент от доклад изнесен на онлайн научно-практически семинар на експерти от Съюза на ветераните от научния град на Междурегионалното обществено движение на ветераните от ядрената енергетика и промишлеността (MODV AEP).
Пълния текст ще намерите на: http://www.atominfo.ru/newsz02/a0734.htm

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19