ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Global Energy представи доклад за пробивните идеи в световната енергетика за следващото десетилетие

17.12.2020

Асоциацията „Глобална енергия“ представи първия си ежегоден доклад „10 идейни пробива в енергетиката за следващите 10 години“, подготвен от учени от Русия, Великобритания, Иран и Италия.

 

В документа са отразени основните положения от проучванията, насочени към борба с глобалната промяна на климата, в това число и чрез развитие на енергийна ефективност, съхраняване на енергия и възобновяеми енергийни източници.

Десетте най-пробивни технологии, представени в доклада, включват:

Улавяне и съхранение на въглерод (технологии, които позволяват отделяне на емисиите на CO2 от промишлени и енергийни източници, осигурявайки дългосрочната им изолация от атмосферата);

интелигентни мрежи (smart grid, технологии за дигитална трансформация, които позволяват използването на големи масиви от данни за производството и потреблението на енергия, за да се подобри ефективността и надеждността на производството и разпределението на електроенергия);

водородна енергия (технологии за използване на водород като гориво за производство на електроенергия, за превозни средства);

малки модулни реактори (развитие на ядрената енергетика, позволяваща да се организира производството на реактори с малка и средна мощност – до 300 MW, включително за подмяна на централи на органични горива);

преобразуване на електроенергия в газ (технологии, които използват излишък от електроенергия за производство на метан или втечнен газ, който след това може да бъде превърнат обратно в електричество с помощта на газови турбини);

компактно и ефективно съхранение на енергия (суперкондензатори, разработване на устройства, способни да съхраняват електричество в индустриален мащаб);

рециклиране и превръщане на отпадъците в енергия (технологии, които позволяват производството на електричество и топлина в резултат на преработката на твърди битови отпадъци, които са предварително сортирани);

биогорива (технологии за производство и използване на екологично чисти биогорива от ново поколение от растителни или животински суровини, от продукти от жизненоважна дейност на организми или органични промишлени отпадъци);

химически горива от слънчева светлина и изкуствена фотосинтеза (химични технологии, които възпроизвеждат естествения процес на фотосинтеза).

„От гледна точка на икономическата ефективност представените в доклада идеи са все още далеко от традиционната енергетика.
Нуждата от въглеводороди, от нефто- и газохимия няма да изчезне.
Но това са перспективни идеи за намаляване на СО2 и изграждане на балансирани енергосистеми и интегрирани енергийни компании“, заяви Сергей Брилев, президент на асоциацията.

Източник: https://www.atomic-energy.ru/news/2020/12/15/109752

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари