ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Новини за чешките АЕЦ

14.10.2011

Чешката АЕЦ “Темелин” напълно премина към използване на руско ядрено гориво. След спирането на втория енергоблок, за замяна на горивото, производство на Westinghouse с това на ТВЭЛ, реакторът отново е въведен в експлоатация.

Строителството на АЕЦ “Темелин” е започнато от Русия през 1987 г. По проект горивото за тази АЕЦ трябвало също да бъде руско. Но по-късно Чехия се отказала от руските услуги, за завършването на строителството били поканени специалисти от Westinghouse и тази компания започнала да осигурява енергоблоковете (първият блок е включен към електрическата система през 2000 г., а вторият – през 2002 г.) със своето гориво. През 2004 г. са установени дефекти в това гориво – поради недостатъчната здравина на конструкцията на горивните касети са започнали механични деформации, предизвикващи повреждане на горивните елементи.

 

През 2006 г. ТВЭЛ спечели международния конкурс за доставка на гориво за АЕЦ “Темелин”. Според условията на договора за период от 10 години (такъв е срокът на неговото действие) ТВЭЛ ще достави на Чехия около 400 тона ядрено гориво за двата блока на АЕЦ “Темелин”.

 

Предполагаше се, че започвайки от 2010 г., Русия постепенно през следващите няколко години ще замени американското гориво. Но операторът на АЕЦ “Темелин” CEZ Group е взел решение за предсрочна замяна на горивото Westinghouse с руски горивни касети. По думите на М. Степановски, директор на АЕЦ “Темелин”, при употребата на руско гориво се явява възможност за повишаване на ефективността на работата на енергоблоковете, продължителността на горивните кампании, експлоатацията в маневрен режим на блоковете и “много други”.

 

Планира се, мощността на АЕЦ при използването на новото гориво да се увеличи до 104% в сравнение с проектната.

 

Понастоящем в Чехия се експлоатират шест енергоблока по съветски проекти: два в АЕЦ “Темелин” (ВВЕР-1000) и четири в АЕЦ “Дуковани” (ВВЕР-440) с обща инсталирана мощност 3,76 GW. Произведената електроенергия от АЕЦ представлява около една трета от националното електропроизводство.

 

За разлика от съседна Германия, която реши да се откаже от използването на ядрената енергетика, Чехия планира да увеличи дела на ядреното производство с 80 %, като увеличи инсталираните мощности до 18,69 GW през 2060 г.

 

Министърът на промишлеността на Чехия Мартин Коцоурек счита, че ядрената енергетика е необходима, защото е евтин източник на електроенергия, а възобновяемите енергийни източници са недостатъчни. “Част от ЕС върви в противоположна посока, защото те явно не мислят за своята конкурентоспособност, – завява министърът. – Ние не казваме, че тези ядрени реактори ще започнат да работят утре”. Засега става дума за разширяването на АЕЦ “Темелин” с два блока. Победителят в конкурса трябва да бъде определен през 2013 г.

 

“Дострояването на АЕЦ “Дуковани” с още един блок ще стане възможно след завършване на строителството на АЕЦ “Темелин”, – казва М. Коцоурек (т.е. след 2020 г.).

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари