ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В АЕЦ “Trawsfynydd” е внедрен иновационен метод за очистване на радиационно-замърсени масла

13.10.2011

 

На площадката на спряната АЕЦ “Trawsfynydd” в Англия е внедрен иновационен принцип за очистване на замърсени масла. Както съобщават от управлението по извеждане от експлоатация на ядрени обекти във Великобритания (NDA), системата за очистване, разработена съвместно от компаниите “Magnox Ltd.” и “Arvia Technology”, основана на принципите, използвани във водните стопанства, има потенциал за широко използване в ядрената енергетика. Радиоактивните масла, отнасящи се към категорията на отпадъците със средно ниво на активност (ILW), са един от най-сложните за решаване проблеми в АЕЦ “Trawsfynydd”. Освен това, тях ги има във всички АЕЦ, експлоатирани от “Magnox Ltd.”.

 

 

Утилизацията чрез изгаряне на маслата извън територията на централата, в други обекти, например в Швеция, предполага транспортни разходи, разходи за гориво за изгаряне на отпадъците, както и разходи за последващата утилизация на радиоактивната пепел. Освен това, както заявява директорът на “Magnox Waste” Джон Колинсън, за някои видове маслени отпадъци методът за утилизация по пътя на изгарянето не е пригоден, тъй като не се знае какво да се правят отпадъците от изгарянето и няма установени методи за тяхната преработка.

 

Единствената реална алтернатива е пасивното съхранение, но неговите възможности са ограничени поради свойството на маслата да се разтичат с течение на времето и да разрушават циментовите капсули, в които са поставени.

 

След успешните лабораторни изследвания, установката за очистване на масла е внедрена на площадката на АЕЦ “Trawsfynydd”. В процеса на очистване маслото първоначално се смесва с вода, превръща се в емулсия, която след това се смесва във въздушна среда със специален абсорбент “Nyex” който прихваща органичните въглеводороди. След това чрез електрохимична реакция въглеводородите се окисляват, “Nyex” се регенерира за повторно използване, а радиоизотопите преминават във водата, която по-нататък се преработва по вече съществуващи методи.

 

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари