ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Ленинградска АЕЦ: новият енергиен блок с реактор ВВЭР-1200 достави първите kWh на единната енергийна система на страната

24.10.2020

В Ленинградската АЕЦ (клон на концерна „Росенергоатом“ АД, част от електроенергийното звено на „Росатом“) към мрежата за първи път беше свързан енергоблок № 6 с реактор ВВЭР-1200
Новият енергиен блок беше синхронизиран с мрежата и достигна мощност от 240 MW.

 

 

 

„Енергоблок № 6 на ЛАЕЦ за първи път беше синхронизиран с мрежата и достави електроенергия в единната енергийна система на Русия. Това е значимо събитие, както за самия блок, така и за страната. В процеса на наладката на блока има два важни етапа.
Първият, довеждане реактора до критично състояние при минимално контролирано ниво на мощност, когато реакторът започне да живее.
И вторият, още по-важен етап е първата връзка към мрежата, когато енергийният блок започва да изпълнява своята функция и да произвежда електричество. Днес страната получи още един блок с мощност 1200 MW и засили авторитета си на водеща сила в областта на ядрената енергетика “, каза Александър Локшин, първи заместник генерален директор по оперативно управление на Държавната корпорация за атомна енергия„ Росатом “.

„Новият енергиен блок е включен в единната енергийна система и е преминал изпитанията на електрическа мощност 240 MW.
Предстои етап на опитно-промишлена експлоатация – стъпково повишаване на мощността на реактора до 100%.
На всеки етап ще се извършва голям набор от проверки на оборудването в динамични режими на работа на енергоблока, свързани с имитация на изключване на основното оборудване при различни нива на мощност “, подчерта Андрей Петров, генерален директор на концерна „Росенергоатом“АД.

Синхронизацията и първото свързване на енергоблок № 6 на Ленинградска АЕЦ с реактор ВВЕР-1200 към единната енергийна система на страната беше предшествано от етапа – енергиен пуск, който включваше голям обем работа и тестове, проверка на готовността на основното оборудване и системи на енергийния блок за етапите на увеличаване не само топлинната, но и на електрическа мощност, поетапно увеличение на топлинната мощност на реакторната инсталация от 1% до 35% от номиналната.
Именно това ниво на топлинна мощност даде възможност да се свърже турбогенераторът към мрежата и да започне да генерира и предава електроенергия към единната енергийна система на страната.

След приключване на етапа на опитно-промишлената експлоатация енергоблокът ще бъде спрян, за да се извърши ревизия на оборудването и предаване за търговска експлоатация, след като бъде проверен от държавната комисия.
Пускането в промишлена (търговска) експлоатация на енергоблок № 6 с ВВЕР-1200 е планирано за 2021 година.

Източник: https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/36644/

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари