ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – 3 и 4 блок минават под шапката на ДП РАО

30.07.2012

В писмо до кмета на Общината АЕЦ „Козлодуй” уведоми за инвестиционното си намерение спрените от експлоатация 3 и 4 енергоблокове на атомната електроцентрала да бъдат обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, като станат частна държавна собственост, управлявани от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).

В момента двата блока са със статут на ядрени съоръжения в състояние „Е” (съхраняване на отработено ядрено гориво в приреакторния басейн).

В инвестиционното предложение се посочва, че при промяната в техния статут процесите, които ще се извършват, са предварително преработване, преработване и съхраняване на радиоактивни отпадъци (РАО), получени в резултат експлоатацията на двата блока, както и подготовка за предаване за по-нататъшно преработване и кондициониране.

Капацитетът на съоръженията, използваната площ, инфраструктура и обхватът на дейностите по управление на РАО няма да се променят, е записано още в документа. Няма да бъдат генерирани допълнителни количества отпадъци, нито пък ще бъде увеличено количеството на отпадъчните води.

В момента се актуализира изготвен доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, който ще бъде представен в МОСВ за оценка на качеството.

ДП РАО успешно реализира програми по демонтаж на нерадиоактивно оборудване на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй” след като те бяха обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй” към ДП РАО е създадено като следствие от Решение № 839 от 20 декември 2008 г. на Министерския съвет на Р България за обявяване на блокове 1 и 2 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Със същото решение блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй”, заедно с необходимото имущество, бяха обявени за частна държавна собственост и това имущество бе предоставено за управление на ДП РАО. С този акт България изпълни поет ангажимент от Договора за присъединяване на страната към Европейския съюз. На 18 октомври 2010 г. ДП РАО получи лицензии за експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. В началото на декември 2010 г. ДП РАО за пръв път стана страна по грантовото споразумение за извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй”, чрез което се финансират дейности от Международен фонд „Козлодуй”.

Източник: http://www.kozloduy-bg.info/index.php?p=news&aid=7772

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Тежките метали и мисли за бъдещето – изводи от конференцията ТЖМТ

През октомври в руския град Обнинск, известен с това, че там е изградена първата атомна електроцентрала в света, се събраха специалисти от десетина държави...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари