ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


За първи път сред атомните електроцентрали с руски дизайн Калининската АЕЦ извърши мащабна модернизация на системите за жизнено осигуряване на енергоблок

10.09.2020

На 7 септември 2020 г. в 18:40 часа енергоблок № 1 на КалАЕЦ достигна номиналната си мощност от 1000 MW след завършване на деветмесечен ремонт с мащабна модернизация на важни системи за поддържане на жизнеспособността.

 

Според главния инженер на КалАЕЦ Александър Дорофеев основният резултат от ремонтната кампания е техническото обновяване на енергоблока с дълбока модернизация и подобряване на техническите характеристики на оборудването, което е пряко свързано с повишаване на безопасността и устойчивостта на работата на блока.

По време на ремонта бяха ремонтирани реакторната установка, турбината и генераторът, инсталирана е автоматизирана система за радиацонен контрол, заменени са помпите на системата за аварийно охлаждане на активната зона и е модернизиран басейнът за отлежаване на отработилото ядрено гориво.

Освен това на енергоблока бяха монтирани нов блочен трансформатор и статор на турбогенератора, което значително увеличи надеждността на системите за отдаване на мощност в енергийната система.

Ключовата операция на ремонтната кампания беше цялостната модернизация на автоматизираната система за управление на технологичния процес (АСУ ТП).
Общо бяха подменени около 80% от АСУ ТП и 90% от електрическото оборудване, включително 2086 километра кабели, елементи за управление и захранване на системите за безопасност, панели на блоковия и резервния щитове за управление.

 

 

Също беше монтирана и по-съвременна информационно-изчислителна система и система за представяне на параметрите за безопасност (ИВС/СППБ), които са предназначени за централизиран контрол върху състоянието на оборудването на енергоблока и са основно средство за представяне на информацията на оперативния персонал.

„За първи път се извършва модернизация в такъв обем на системи и оборудване в енергоблок по руски дизайн “, отбеляза Александър Евгениевич. -
Изпълнението на целия комплекс от дейности позволи значително да се промени конфигурацията на енергоблока, да се увеличи ефективността на системите за контрол и управление като цяло с 12-15 пъти.
По отношение на характеристиките, степента на безопасност и надеждност, модернизираната АСУ ТП на първи енергиен блок на КалАЕЦ е аналогична на тези, използвани на руските и чуждестранни блокове от поколение „3+”.

Ремонтите, извършени в енергоблока, са от особено значение за КалАЕЦ. Резултатът от мащабните работи трябва да бъде получаване на лицензия за експлоатация на енергоблок № 1 до 2044 година.

Източник: https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/36246/

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари