ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Ленинградската АЕЦ намали консумацията на вода с една четвърт

08.08.2020

Въвеждането в експлоатация на най-новите блокове ВВЭР-1200 значително намали използването на морска вода за производство на 1 kWh електроенергия, а потреблението на водни ресурси е намалено с 25%.

Това съобщи на 6 август 2020 г. началникът на отдела за опазване на околната среда на АЕЦ „Ленинград“ Александра Ткачева по време на публичното представяне на доклада за безопасност на околната среда на компанията за 2019 г. „Това се дължи на използването на изпарителни охладителни кули в процесите на охлаждане на топлообменното оборудване“, обясни тя.

Тази година ЛАЕЦ публично докладва на обществеността в нов онлайн формат.
На събитието присъстваха представители на атомната централа, журналисти и всички желаещи.

В своите доклади специалистите представиха данни за въздействието на предприятието върху околната среда, за управлението на радиоактивните отпадъци, системата за радиационен мониторинг и дейностите по опазване на околната среда на ЛАЕЦ.
Всяка презентация беше последвана от поредица въпроси от публиката, на които бяха дадени изчерпателни отговори.

По-специално, наред с другите неща, беше отбелязано, че лъвският дял от отпадъците, произведени от АЕЦ – и това е повече от 50% – се използва повторно.
Така например металният скраб, включително батериите, се превръща в суровина за производството на метални изделия, а отпадъците, които по морфологичен състав подобен на почвите се използват като технически почвен грунт, бетонният скрап се използва за получаване на вторичен трошен камък.

Според изчисленията на експертите, днес ЛАЕЦ не оказва отрицателно влияние нито върху качеството на атмосферния въздух, нито върху качеството и температурата на водата във водния обект.
По този начин стойностите на емисиите на замърсители от ЛАЕЦ са на най-ниското възможно ниво, а температурата през лятото на водата в участъците на каналите за заустване на ЛАЕЦ на разстояние 500 m от техните устия не надвишава с повече от 3 °C средната месечна температура на водата от най-горещия месец на годината през последните 10 години.

Освен това според Олег Сухоруков, временно изпълняващ задълженията на Ръководител на отдела за радиационна безопасност на ЛАЕЦ, радиационното ниво в Соснов Бор през 2019 г. е по-ниско от средното за Ленинградска област и Санкт Петербург и съответства на природните стойности.

Спомнете си, че мониторингът на околната среда на обекта се извършва с помощта на автоматизирана система за радиационен мониторинг (АСКРО), която позволява мониторинг на радиационния фон на територията в радиус от 30 км от ЛАЕЦ.

Източник: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-201717

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари