ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ „Чернобил” циментира течните радиоактивни отпадъци в 200-литрови варели

06.08.2020

Заводът за преработка на течни радиоактивни отпадъци от атомната електроцентрала в Чернобил беше посетен от представители на Централното предприятие за управление на радиоактивни отпадъци (ЦПОРО).

Основният интерес на специалистите от ЦПОРО беше контролът на технологичните процеси за обработка и циментиране на течни радиоактивни отпадъци, както и контролът на качеството на производството на опаковки с радиоактивни отпадъци.

CPORO е държавно предприятие, което осигурява експлоатацията на хранилищата за радиоактивни отпадъци в Украйна. ЧАЕЦ предава в тези съоръжения за съхранение собствените си отпадъци, натрупани през периода на съществуването на централата и образувани в процеса на нейното извеждане от експлоатация.

Преди да бъдат предадени за депониране, всички радиоактивни отпадъци преминават специална подготовка. В случая с течните радиоактивни отпадъци, подготовката се състои в имобилизацията им (с други думи – циментиране) в 200-литрови варели. Тоест на изхода от инсталацията за преработка на течни радиоактивни отпадъци се получава стоманен варел, пълен с втвърдени радиоактивни отпадъци под формата на бетон.

Целият процес, описан по-горе, е разделен на ясни етапи, по време на преминаването на които радиоактивните отпадъци трябва да отговарят на набор от характеристики, които гарантират безопасно дългосрочно съхранение в хранилищата на ЦПОРО. На тази основа друга задача на комисията беше да контролира съответствието на тези отпадъци с критериите за приемане за депониране.

Такива проверки бяха утвърдени в съответствие с „Критериите за приемане на радиоактивни отпадъци за депониране в специално оборудвано хранилище за твърди радиоактивни отпадъци в близост до повърхността (СОПХТРО)“.

Освен това представителите на ЦПОРО се запознаха с работата на измервателната водно-радиохимична лаборатория на атомната електроцентрала в Чернобил, автоматизираната система за управление на процесите, системите за радиационен мониторинг, а също така директно видяха процедурата за приемане на цимента в ЗПЖРО.

Подробности на: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-201608

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари