ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Южно-Украинската АЕЦ планира ново ПСЕ на енергоблок № 1

29.07.2020

„До 2 декември 2020 г. трябва да декларираме пред регулатора намеренията си по отношение на удължаването на експлоатацията на първия енергоблок на ЮУАЕЦ или извеждането му от експлоатация“, заяви Борис Микитков, ръководител на Службата за надеждност на ресурса и ПСЕ на ЮУАЕЦ. „Ние планираме да представим документи, обосноваващи по-нататъшната експлоатация на милионника„.

На ЮУАЕЦ е разработена проектна програма от мерки, която ще потвърди възможността за по-нататъшна експлоатация на енергоблок № 1 през периода на дългосрочна експлоатация. Документът вече е проучен от НАЭК «Энергоатом», а сега украинските атомни енергетици трябва да вземат предвид препоръките, предоставени от експлоатиращата организация.
Следващата стъпка ще бъде одобрение от Държавната инспекция за ядрено регулиране на Украйна (ГИЯРУ), която ще оцени програмата за съответствие с всички регулаторни и технически изисквания.

Документът предвижда набор от работи за оценка на техническото състояние на оборудването, подобряване на безопасността, модернизацията, реконструкцията, техническото преоборудване.
Трябва също да се изготви периодичен доклад за преоценка на безопасността. Този документ ще включва анализ на въздействието на извършените модификации, стареенето на оборудването и строителните конструкции върху надеждността на енергоблока.

Първият енргоблок на ЮУАЕЦ беше лицензиран от Държавната инспекция за ядрено регулиране на Украйна, която даде право на дългосрочна експлоатация през 2013 г. Той може да работи на нивата на мощност, посочени в проекта в продължение на 10 години, тоест до декември 2023 г.
По-нататъшната съдба на енергоблока зависи от неговото техническо състояние, следователно в рамките на определеното време атомните енергетици трябва да предприемат цял набор от мерки за подновяване на лицензията.

Още много подробности на: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-201308

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари