ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Резолюцията на МААЕ срещу Иран – експертен коментар с пояснения

22.06.2020

Вече публикувах краткото съобщение за решението на Управителния съвет на МААЕ (http://atominfo.bg/?p=81092 ), което породи в мен и редовните читатели на сайта множество въпроси.
Затова помолих моя приятел и всепризнат ядрен експерт - главния редактор на http://atominfo.ru/ Александр Уваров за коментар с пояснения специално за читателите на моя сайт.

Уви, Иран претърпя сериозно дипломатическо поражение в Управителния съвет на МААЕ. Беше приета резолюция, която изисква Иран да предостави на инспекторите бърз достъп до съоръжения в Иран, които предизвикват интерес за МААЕ.

Фактът, че само 25 от 35 държави са гласували в подкрепа на резолюцията, не трябва да бъде подвеждащ.
Срещу имаше само две държави (Русия и Китай).

Необходимо е предварително уточнение:

1) не става въпрос за прословутия Съвместен всеобхватен план за действие – СВПД, а за задълженията на Иран по Договора за неразпространение на ядрените оръжия – ДНЯО;

2) съоръженията, в които МААЕ се стреми да попаднат неговите експерти, не са обявени от Иран за ядрени.

Какво търси МААЕ в Иран?

По-точно кои три обекта представляват интерес за МААЕ? Важно уточнение е, че в доклада, който беше обсъден на заседание на управителния съвет, имената на обектите липсват, така че ще използваме други източници.

1) Обект „Лависан Шиян“. Намира се в предградие на Техеран. Съборен е през 2003-2004 г. Инспекторите го посетиха през 2004 година (след събарянето), за да установят дали има недекларирани ядрени дейности. Имаше казус, както се казва, инцидент с откриването там на оборудването от «Canberra», за което не е много ясно как е поставено там.

Сега МААЕ смята, че преди разрушаването на „Лавизан Шиян” там е имало диск от метален естествен уран и са били направени определени манипулации с него.
Има подозрения, че са се опитали да направят деутерий на урана UD3 (уранов деутерид) , който може да се използва като инициатор – известно е къде.

Тъй като обектът отдавна е унищожен, няма смисъл да се стига до него за нова проверка.
Следователно МААЕ иска да провери отново декларирания метален уран в Иран. Очевидно, с цел да се разбере дали дискът се съхранява в декларираните запаси или е отишъл някъде на друго място.

2) Името на обекта не е известно, координатите му са предадени на Иран. МААЕ предполага, че до 2003 година в съоръжението е възможно да са извършвани дейности по темата за ядрено-горивния цикъл (ЯГЦ), по-специално по флуорирането на уран.

Както е известно, за центрофужното обогатяване, уранът трябва да бъде под формата на хексафлуорид (UF6). Поради това има подозрения, че това съоръжение може да бъде недеклариран център за конверсия на уран.

През 2004 г. значителна част от съоръжението беше съборена, но МААЕ настоява за достъп на инспекторите до съоръжението.

3)Обектът Абаде (неговите координати бяха предадени на Иран). Намира се в централната част на Иран.
МААЕ предполага, че до 2003 г. там са били тествани експлозиви и се предполага, че са изучени възможностите за защита на неутронните детектори.
Тоест, МААЕ прави някакъв мек намек за възможни подготовки за ядрени изпитания?

В съоръжението се извършват демонтажни работи. МААЕ търси достъп от инспекторите, за да проверят дали в съоръжението е имало ядрени материали.

Как реагира Иран?

Не може да се каже, че Иран категорично отказва достъп на инспектори до съоръжения № 2 и № 3. За разлика от изявленията за широката общественост, в кореспонденция и преговори с МААЕ, иранците потвърждават, че са готови да удовлетворят исканията на агенцията „както това е правено и преди“.

Въпреки това Иран смята, че аргументътите на агенцията за необходимостта от проверка на два обекта са недостатъчни и все още „чака по-нататъшни разяснения“. Същността на въпроса е, че тези съоръжения не са обявени от Иран за ядрени и МААЕ може да ги проверява само ако има основателни причини (или при наличие на добра воля на държавата).
Освен това Иран не разбира причините за бързането с проверките, защото говорим за събития отпреди 17 и повече години

Ако отхвърлим дипломатическите измами, същността на въпроса е, че Израел до голяма степен е предал данните за тези съоръжения на МААЕ.
А Иран счита за лош прецедент, когато страна, която не участва в ДНЯО, представи някои улики и свидетелства за нарушение на ДНЯО от страна член по договора.

Какво следва?

МААЕ зае сега доста строга позиция. В писмо от 4 юни агенцията заяви, че „няма нужда от допълнителни разяснения“ и изрази „сериозна загриженост“ към Иран.

Сега МААЕ има резолюция, изискваща приемането на инспектори в две съоръжения. Иран не признава резолюцията и обещава да отговори. Най-вероятно реакцията ще бъде доста мека, по-скоро – игра за публиката.

Следващия път иранският въпрос в МААЕ ще възникне през септември, ако няма нещо изключително.
И тогава всичко е възможно, тъй като изборите в САЩ ще бъдат практически под носа ни.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари