ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Всички украински АЕЦ са оборудвани със системи за сеизмичен мониторинг

21.06.2020

В Хмелницката АЕЦ беше въведена система за сеизмичен мониторинг (ССМ) като част от цялостна програма за подобряване на безопасността на енергийните блокове и за прилагане на „следфукушимските мероприятия„.

Отсега нататък всички украински атомни електроцентрали са снабдени с такива системи – в атомните централи в Ровно, Южна Украйна и Запорожие, ССМ вече работят успешно, предоставяйки информация за източниците на възможни локални земетресения и земетресения от зоната на Вранча с местна сеизмичност.
Получените надеждни стойности се използват за проверка на сеизмичната стабилност на съществуващи сгради, конструкции и оборудването на атомната електроцентрала.

Системата, инсталирана в ХАЕЦ, се състои от пет регистрационни пункта в Хмелницка област: централна и 4 отдалечени.Всички тези точки са включени в 30-километровата зона на ХАЕЦ.
ССМ, инсталирана в Хмелницката АЕЦ „Хмелницки“, използва сеизмични сензори Nanometrics ТС-20 канадско производство.Те регистрират всички сеизмични параметри с висока точност.

Системата включва също комуникационни линии, охранна и пожарна сигнализация, сървърна част и автоматизирани работни станции.
Сигналите от пунктовете за регистрация чрез комуникационните системи се изпращат до сървъра, на който сигналите се събират, извършва се първичната им обработка и акумулиране.
Информацията ще се натрупва за три години и след това тя трябва да бъде анализирана от специализирани организации, за да се определят количествените показатели за сеизмичната безопасност на структурите и оборудването на Хмелницката АЕЦ.

„В момента системата е напълно монтирана, направени са специалните настройки“, казва Генадий Ткачук, ръководител на отдела за експлоатация на сгради и съоръжения на ХАЕЦ. – През декември тази година, в съответствие с графика, ССМ трябва да бъде пусната в търговска експлоатация.
Вече получаваме ежедневна информация от пет пункта за наблюдение на централния сървър и можем да анализираме състоянието на системата, да идентифицираме сеизмични събития чрез пиковите колебания.
В бъдеще ще можем да изучаваме местната тектоника и разломите на площадката на Хмелницката АЕЦ, тяхното влияние върху строителните конструкции, по-специално върху сградата на главния корпус“.

Източник: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-199948

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари