ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия – Плаващата атомна електроцентрала беше пусната в търговска експлоатация

23.05.2020

Съответната заповед беше подписана на 22 май от генералния директор на „Роснергоатом“ Андрей Петров.
В навечерието Ростехнадзор издаде декларация за съответствие – документ, потвърждаващ, че ПАТЕЦ е изградена в съответствие с изискванията на проектната документация.
Росприроднадзор също даде положително заключение.

 

Според всички издадени документи централата напълно отговаря на санитарно-епидемиологичните, екологичните, противопожарните, строителните изисквания и държавните стандарти.

Всъщност това е най-северната атомна електроцентрала в света от 11-те работещи в Русия.
След включването си на 19 декември 2019 г. централата е генерирала повече от 47,3 милиона kWh електроенергия. Засега тя осигурява 20% от нуждите на енергийния център Чаун-Билибино. В бъдеще, когато АЕЦ „Билибино“ бъде окончателно спряна, ПАТЕЦ ще се превърне в основен източник за енергоснабдяване на Чукотка.

За справка

Първата плаваща атомна електроцентрала в света се състои от крайбрежна инфраструктура и плаващ енергоблок „Академик Ломоносов”, оборудван с два реактора КЛТ-40С с електрическа мощност 35 MW всеки. Плаващата атомна топло и електро централа (ПАТЕЦ) има електрическа мощност 70 MW,а топлинната и мощност е 50 Gcal/h.
Дължината на плаващия енергоблок „Академик Ломоносов” е 140 m, ширината е 30 m, водоизместването е 21,5 хиляди тона.
Проектният и срок на експлоатация е 40 години.

Източник:http://strana-rosatom.ru/2020/05/22/

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари