ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Енергоблок № 5 на Запорожската АЕЦ се готви за продължаване срока на експлоатация (ПСЕ)

18.04.2020

На 27 май 2020 г. проектният живот на енергоблока № 5 на ЗАЕЦ приключва и ще трябва да премине през процедурата за продължаване срока на експлоатация (ПСЕ).

 

 

 

Затова ремонтната кампания, започнала на 16 април 2020 г., ще бъде различна от предишните.
Тя ще се проведе в две направления: първото се отнася до самия ремонт, а второто е продължаване срока за експлоатация на оборудването.

По време на ремонта се планира да се извърши среден ремонт на реакторната установка с пълно изваждане на активната зона на реактора; среден ремонт на парната турбина и технологично свързаното оборудване: турбогенератор – възбудител – превключвател; текущ ремонт на токопровода.

В рамките на ремонтаще бъденаправен капитален ремонт на парогенератор № 1, на главната циркулационна помпа (ГЦП) № 3, включително ремонт на електродвигателя; ремонт на термомеханично оборудване на дизел-генератора на резервната дизелова електроцентрала.
Две многоместни херметични контейнера с 48 касети с отработено ядрено гориво ще бъдат изпратени за съхранение на площадката на хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво на ЗАЕЦ.
На блочния трансформатор ще се извършат текущи ремонти на фази „A“, „B“ и „C“.

Освен това ще се извършат извънрегламентни дейности: подмяна на автономните климатици с климатици, квалифицирани за „тежки“ условия и сеизмично въздействие; подмяна на кондензатора на турбината с кондензатор от блочномодулен тип, изработен от корозионно устойчиви материали; подмяна на комплектните трансформаторни на подстанцията за собствени нужди.

Системите за управление на презарядната машина и резервните дизелови генератори ще бъдат модернизирани; модернизация на автоматичната пожароизвестителна система.
Също така по време на ремонта ще се организират нови места за мониторинг на концентрацията на изотопа бор-10 в разтвора на борна киселина в системите на първи контур; подмяна на системата за групово и индивидуално управление (СГИУ) на приводите на системата за управление и защита (СУЗ); оборудване на енергоблока със система за дистанционен контрол на усилията в армираните въжета на системата за пренапрягане на защитната черупка (оболочка).

Основната задача на колектива на ЗАЕЦ е да гарантира високо качество на ремонтните работи за по-нататъшното успешно продължаване на срока за експлоатация ()ПСЕ, както и сигурната и надеждна експлоатация на пети енергоблок в надпроектния период.

За справка

Запорожската АЕЦ е най-голямата АЕЦ в Европа и в Украйна с инсталирана мощност 6000 MW. Това е втората атомна електроцентрала в света по отношение на инсталирана мощност след японската атомна електроцентрала Kashiwazaki-kariwa, но след спирането на която през 2012 г. ЗАЕЦ се превърна в най-голямата действаща атомна електроцентрала в света.
Първи блок на ЗАЕЦ стартира през 1984 г. След това, от 1985 до 1987 г., с интервал от една година, са пуснати в експлоатация втори, трети и четвърти енергоблок.
След като през 1988 г. бе взето решение за изграждането на втория етап на ЗАЕЦ, през август 1989 г. е въведен в експлоатация енергоблок № 5. Шести блок бе въведен в експлоатация през 1995 г. след премахване на мораториума върху изграждането на атомни електроцентрали в Украйна.

Източник: Энергоатом

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари