ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Проектът за енергийна стратегия на Русия до 2035 г. е публикуван

07.04.2020

Проектът за енергийна стратегия на Руската федерация за периода до 2035 г. е публикуван на уебсайта на Министерството на енергетиката на Русия.
Правителството на Руската федерация на заседание на 2 април 2020 г. одобри проекта за енергийна стратегия-2035. Така че, въпреки че в текста на статията се използва думата „проект“, в действителност става дума за окончателната версия на документа.

 

Проектът формулира две задачи на ядрената енергетика за задоволяване нуждите на социално-икономическото развитие на Руската федерация със съответните обеми на производство и износ на продукти и услуги от горивния и енергийния комплекс (ТЭК):
а) повишаване на ефективността на ядрената енергетика, включително гарантиране на икономическата конкурентоспособност на новите атомни електроцентрали, като се отчита пълният им жизнен цикъл;

б) разработване и внедряване на нова енергийна технология в областта на ядрената енергетика, включваща паралелна експлоатация на реакторите на топлинни и бързи неутронни, за да се осигури затворен ядрено горивен цикъл.

За решаването на тези задачи ще допринесат следните мерки:

а) осигуряване на достатъчна суровинна база за ядрената енергетика чрез геоложки проучвания и разработване на уранови находища в Руската федерация, както и проучване, разработване на находища и увеличаване на производството на уран в рамките на проекти в чужбина;

б) разработването на технологии за ядрено горивния цикъл, базирани на газови центрофуги от ново поколение, модернизация на инсталациите за разделяне и сублимация, повишаване на ефективността на производството (осигуряване на конкурентоспособност на руското ядрено гориво на световните пазари), създаване на производства за пускане на нови видове гориво;

в) осигуряване на производствените мощности на ядреното машиностроене и строително-монтажните организации, които са необходими за въвеждане в експлоатация на енергийни блокове в страната и износ на доставки;

г) създаване на редица предприятия от затворения ядрено-горивен цикъл за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, за производство на гориво от регенерирани ядрени материали;

д) усъвършенстване на технологиите за извеждане от експлоатация на енергийни блокове в АЕЦ;

е) осигуряване на участие на АЕЦ от ново поколение (ВВЭР-ТОИ) в регулирането на неравномерността на дневните графици на натоварване с диапазон на регулиране от 100 до 50% от номиналното ниво на мощност;

ж) създаване на АЕЦ с малка мощност за захранване на отдалечени и изолирани територии.

За руската ядрена енергетика проектът определя два показателя, единият от които е инсталираната мощност на реакторите с бързи неутрони.
В съответствие с проекта, в периода от 2024 до 2035 г. в Русия трябва да се добавят 0,3 GW бързи реактори, което неявно показва пускането на реактора БРЕСТ-300.

Бързият натриев реактор БН-1200 не е предвиден в проекта за енергийна стратегия.

Източник: https://www.atomic-energy.ru/news/2020/04/06/102685

Tags: ,

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари