ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


На Балаковската АЕЦ тестват ядреното гориво на бъдещето

01.04.2020

В енергоблок № 3 вече трети горивен цикъл се тества иновативното руско REMIX-гориво (от REMIX, regenerated mixture – регенерирана смес), което позволява да се намали консумацията на природен уран в ядрената енергетика.

 

През 2016 г. в активната зона на реактора на енергоблок № 3, заедно със стандартните горивни сборки (касети), бяха заредени и горивни касети, във всяка от които заедно стандартните уранови топлоотделящи елементи – ТОЕ (общо 312) са поставени по 6 ТОЕ с REMIX-гориво.
В момента опитно-промишлената експлоатация продължава

„Според разработчиците, икономията на природен уран може да бъде около 22%“, заяви Владимир Дергачев, ръководител на отдела за ядрена безопасност и надеждност. – Неутронният спектър на REMIX горивото не се различава от неутронния спектър на обикновеното ураново гориво.
А това означава, че то може да се използва в конвенционалните реактори, без да се правят допълнителни промени в конструкцията им и без допълнителни мерки за безопасност – това е още едно неоспоримо предимство на новото гориво“.

 

 

REMIX горивото е уникална руска разработка на Радиевия институт „Хлопин”.
От гледна точка на безопасността, новите горивни касети всъщност не се различават от вече използваното гориво на базата на уранов диоксид с максимално обогатяване – 5%.
Стратегическата цел на перспективното внвдряване на REMIX-горивото е да се затвори ядреният горивен цикъл.

През 2021 г. – след изваждането им от реактора, горивните сборки с иновативно гориво ще бъдат преместени за 1,5 години в басейна за отлежаване на каестите (БОК) за намаляване на остатъчното енергоотделяне.
През 2023 г. те ще бъдат доставени в Научноизследователския институт за атомни реактори (Димитровград) за продължаване на изследванията.

Източник: https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/34609/

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари