ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В Балаковската АЕЦ завърши партньорската проверка на WANO

10.10.2011

 

 

На 30 септември 2011 г. в Балаковската АЕЦ успешно завърши партньорската проверка на Световната организация на ядрените оператори (WANO).

 

В съставът на екипа от международни експерти, проверявали централата в продължение на две седмици, участвали специалисти от Русия, Украйна, САЩ, Франция, Чехия, Словакия, Унгария, България и Пакистан с голям опит в работата на атомните електроцентрали, в експлоатиращите организации, а също и представители на регионалните центрове на WANO.

 

Експертите анализирали опита и изучавали работата на Балаковската АЕЦ по десет направления, като административно управление на производството, експлоатация, ремонт, радиационна защита, противоаварийна готовност и т.н.

 

Отчетът, подготвен въз основа на получените фактически данни, е бил предаден на директора на Балаковската АЕЦ. Специалистите са отбелязали на заключителната среща, че е извършена голяма по обем взаимополезна работа за усъвършенстване на работата на централата. В някои области е придобит опит от Балаковската АЕЦ, които може да бъде споделен с други атомни електроцентрали.

 

“Уверени сме, че резултатите от партньорската проверка ще бъдат още една стъпка по пътя за по-нататъшно повишаване нивото на безопасност и надеждна експлоатация на АЕЦ” – заявява ръководителят на групата за партньорската проверка, инспекторът по вътрешния контрол и безопасността в АЕЦ Дуковани (Чехия) Ярослав Вокурек. “Нашата група високо оценява конструктивната дискусия с представителите на Балаковската АЕЦ, откритостта и професионализма на нейните специалисти. И най-вече, Балаковската АЕЦ показва отличен резултат – в хода на усилената двуседмична работа на експертите са открити само девет области за подобряване на работата, докато в практиката на партньорските прверки в други АЕЦ по света броят на такива забележки е от 13 до 28. Балаковската АЕЦ за пореден път потвърждава, че е сред най-добрите не само в Русия, но и сред всички членове на Московския център на WANO.”


В обръщението си към експертите директорът на Балаковската АЕЦ Виктор Игнатов изразява благодарност за извършената работа: “Получихме много важна информация и ценен опит. Всички ваши предложения и забележки ще станат обект на детайлен анализ, планиране на по-нататъшните работи и тяхната реализация с цел придобитият по време на съвместната работа с партньорите опит да бъде използван за повишаване на безопасността на нашата АЕЦ. Безопасността на атомните централи е условие и гаранция за развитие на ядрената енергетика, а това значи развитие и на държавите, и на цялото човечество.”

 

 
WANO е некомерсиална международна организация, чиято мисия е да се повиши максимално безопасността и надеждността на експлоатация на АЕЦ чрез обмен на информация, поощряване на контактите между нейните членове, съпоставяне на резултатите от работата им и следване на примера на най-добрите. WANO не е надзорен орган, действа независимо от държавните и регулиращите органи и работи изключително от името и в интерес на своите членове – организациите, експлоатиращи АЕЦ.

 

Партньорската проверка е критична оценка на работата на атомната централа в основните области на производството, която се изпълнява от международна експертна група изключително на доброволна основа и по инициатива на приемащите АЕЦ. Целта на партньорските проверки е повишаване на надеждността и безопасността на атомните електроцентрали. В процеса на проверката екипът отбелязва силните страни в работата на АЕЦ, информацията за които може да бъде полезна за други централи, и областите, изискващи подобрения за повишаване на безопасността и надеждността. Програмата Партньорски проверки на WANO дава възможност членовете на организацията да изучават и обменят информация за най-добрите световни постижения в безопасността и надеждната експлоатация на АЕЦ.

 

Партньорска проверка на Балаковската АЕЦ се извършва вече за трети път. През 1993 г. тази централа, първа в Русия, поискала партньорска проверка от WANO и повтаря тази процедура след 10 години, през 2003 г.

 

Източник: Център за обществена информация на Балаковската АЕЦ.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари