ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Възобновяемата енергетика на Германия се превръща в проблем за цяла Европа

04.02.2020

В момента Германия покрива над 35% от годишното си потребление на електроенергия чрез вятърни и слънчеви централи. Страната разполага с над 30 хиляди вятърни турбини с обща инсталирана мощност около 60 GW. Освен това в Германия има около 1,7 милиона слънчеви (фотоволтаични) инсталации с мощност 46 GW.

Изглежда много впечатляващо. Въпреки това, за съжаление, в повечето случаи действителното количество произведена електроенергия е само част от възможностите на инсталираните мощности.
По-лошото е, че в „лоши дни“ генерацията може да падне почти до нула. Например през 2016 г. това бяха 52 нощи, когато на практика нямаше вятър и по очевидни причини слънчевите панели не даваха енергия нощем.

Като цяло, дори като се вземат предвид „най-добрите дни“, средното производство на електроенергия от вятърни и слънчеви централи в Германия коефициентът на използване на инсталираните мощности (КИИМ) е едва около 17%.

Очевидният урок е: ако искате стабилно и безопасно електроснабдяване, ще ви трябват резервни източници на електроенергия. Освен това, такива, които могат да бъдат активирани в повече или по-малко кратки срокове, за да се покрие бързо дефицитът на производството поради спиране на работата на вятърни или слънчеви електроцентрали.

Колкото повече вятърна и слънчева енергия използва страната, толкова повече резервни мощности ще са необходими.
В „лоши дни“ тези източници трябва да осигуряват до 100 процента от нуждите на страната от електроенергия. И в „добри дни“ резервните източници ще се използват по-малко или дори ще бъдат изключени, т.е. на празен ход. Не много добра икономика!

Германия ще се нуждае от системи за съхранение на енергия

Теоретично идеалено решение би бил резервен източник, който да съхранява излишната електроенергия от вятърните турбини и соларните централи. И по-нататъшно използване на съхранената енергия, когато това е необходимо. За съжаление електроенергията е сложна и скъпа стока за съхранение.

В момента най-ефективното от наличните решения е помпено-акумулиращата ВЕЦ (ПАВЕЦ – водноелектрическа централа със затворен контур).
Тоест, в период на излишна енергия, водата се изпомпва в горния резервоар, а през периода на липса тя се връща обратно в долния, въртейки генераторите. Вярно е, че около 25% от енергията се губи.

Естествено, разходите за изграждане и експлоатация на такива ПАВЕЦ ще увеличат реалните разходи за осигуряване на електроенергията. Освен това, тези инсталации заемат голяма площ.

Изследване, проведено от баварското министерство на енергетиката през 2014 г., заявява, че такива водноелектрически централи са икономически неизгодно решение.
Би било много по-добре да се използват ресурсите на съществуващите водохранилища в Норвегия и Швеция. Там можете значително да се уеличи мощността на съществуващите ПАВЕЦ и да се изградят нови с много по-ниски разходи.

Това обаче ще изисква транспортиране на електроенергия на дълги разстояния между Германия и тези страни.
Поради това са необходими допълнителни електропроводи с високо напрежение, за които никой не иска да плаща.

Германия няма да може да се откаже от традиционната енергетика

Днес, за да гарантира стабилни базови мощности, Германия е принудена да разчита на въглищни и газови ТЕЦ, на няколкото останали атомни електроцентрали, както и на вноса на електроенергия от други европейски страни.
По-голямата част от нея идва от Франция, където около 75% от електроенергията се произвежда в АЕЦ, и от Швеция, където атомните централи произвеждат 40% от електроенергията. В „лошите дни“ Германия трудно би могла да мине без тези доставки.

А в „добрите дни“ Германия наводнява останалата част от Европа с излишна енергия от своите вятърни и слънчеви инсталации, често на дъмпингови цени.
По този начин Германия превърна нестабилността на своята възобновяема енергетика в общоевропейски проблем.

Германската агенция за енергетика (DENA) публикува дългосрочен сценарий за производство на електроенергия в Германия.
Той се основава на предположението, че до 2050 г. възобновяемите източници (ВЕИ) трябва да осигуряват 80% от общото потребление на електроенергия.

Освен всичко друго, DENA стигна до заключението, че за да се осигури стабилно електроснабдяване за Германия, все едно ще е необходимо да се поддържат „в резерв“ 61 GW от традиционните мощности
А системите за съхранение на енергия ще осигурят само 9% от необходимия резерв.

В същото време германското правителство се ангажира да закрие всички атомни електроцентрали в страната, както и поетапно да изведе от експлоатация всички въглищни централи.
В резултат Германия ще има само два традиционни източника на енергия – мазут и природен газ. Освен това, „синьото гориво“, разбира се, е за предпочитане, тъй като при изгаряне отделя 50% по-малко CO2 от мазута.

Германия ще трябва сериозно да реорганизира енергийната си мрежа

През повечето време резервните ТЕЦ ще работят на минимална мощност и ще отделят доста по-малко CO2 в атмосферата.
Това е добре за околната среда, но не е много ефективен начин за използване на оборудването, инфраструктурата и работна ръка. А, следователно е непривлекателен за инвеститорите.

Поддържането на стабилността на лектроенергийната система на Германия – едновременно с интегрирането на десетки хиляди нестабилни енергийни източника, разпръснати из цялата страна, е сериозен технически проблем.
Това означава да се реорганизира по-голямата част от системата за пренос и разпределение на енергия, която е проектирана и изградена да работи в напълно различен режим.

Няма съмнение, че опитът за преминаване към ВЕИ като основа на енергийната система на Германия – планът Energiewende – вече значително намали икономическата ефективност на страната.
Постоянно повишаването на цените на електроенергията, както и на данъците и таксите отразяват истинските разходи на правителствените политики в сферата на електроенергетиката.

Германско население е срещу плана Energiewende

Освен това в самата Германия, колкото и да е странно, нараства съпротивата срещу прилагането на Energiewende от екологичните организации и обществеността. Според тях 30 хиляди гигантски вятърни турбини представляват реална опасност за околната среда.

Хората не искат да живеят близо до огромни вятърни мелници поради постоянния шум и евентуално опасното инфразвуково излъчване. А освен това на турбините се случват инциденти, от тях се откъсват фрагменти, които, паднали върху селска къща, могат напълно да я унищожат. И не забравяйте за птиците, които непрекъснато се блъскат в перките на ветрогенераторите.

Вярно е, че слънчевата енергия се сблъсква с много по-малко съпротивление, до голяма степен затова, че в страната са построени само няколко големи слънчеви ферми. Повечето от сегашните мощности са слънчеви батерии на покривите на частни домове.

Вместо заключение

Като се има предвид всичко казано по-горе, може да се зададе прост въпрос: има ли изобщо смисъл да се отдалечаваме от доказания модел на електроснабдяване?
И ако наистина искаме така, че производството на енергия да не е източник на емисии на CO2, тогава ядрената енергетика е най-достъпното решение на проблема.

Източник: https://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/146373/

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари