ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В Нидерландия стартира научна програма по физика на реакторите на разтопени соли – коментар

04.01.2020

Нидерландската организация „Група за консултации и ядрени изследвания“ започна изследователска програма по физика на реакторите на разтопени соли.

В проучването участват ЦЕРН, Чешкият институт за ядрени изследвания в Ржеж, Свободният берлински университет и нидерландският Технически университет в Делфт.
Изследванията се финансират от правителството на Нидерландия, европейски частни организации и имат подкрепата на МААЕ.

 

 

 

Основната цел на изследванията е разработване на технология за създаване на реактор, който трябва да замени настоящия изотопен реактор в Петен.
В момента той е един от ключовите доставчици на медицински радиоизотопи в света, но в близко време трябва да бъде затворен заради изтичане на срока на експлоатацията му.

Източник: http://www.atomic-energy.ru/news/2019/12/30/100489

 

Б.Р. – Длъжен съм да направя следното пояснение от уважение към читателите:

Механичното превеждане по малкопознати или даже непознати за преводача теми неизбежно води до изкривяване на информацията.

Така става и в случая. Оригиналният текст: физика жидкосолевых реакторов се поднася от българските СМИ като – ФИЗИКА НА РЕАКТОРИТЕ НА ТЕЧНИ СОЛИ без никави пояснения.
На пръв поглд всичко е ОК. Да ама не – разликата между течни и разтпоени соли е от….

Затова сега ви представям кратка информация по темата:

Реактори на разтопени соли

Реакторът на разтопени соли (жидкосолевой реактор, ЖСР, MSR) е един от видовете реактори за ядрено делене, в които охлаждащата течност (топлоносителят) се основава на смес от разтопени соли, която може да работи при високи температури (термодинамичната ефективност на реактора  е пряко пропорционана на работната температура), докато той остава при ниско налягане. Това намалява механичното напрежение и увеличава безопасността и издръжливостта.

В някои варианти ядреното гориво също е течно и се явява като топлоносител, което опростява конструкцията на реактора, изравнява изгарянето на горивото и също така позволява презареждане на гориво без спиране на реактора.

Като соли обикновено се предлагат актинидните флуориди (в зависимост от вида на реактора и горивото, това са торий, уран, плутоний и други актиниди).

Възможността за захранване с прясно гориво при работа на мощност, хомогенизиране на активната зона и отстраняване на продуктите на делене (особено газообразните) прави реактора на разтопени соли отличен реактор-размножител (реактор-бридер) за доизгаряне на дългоживеещи ядрени отпадъци (особено актиниди).

Съществуват и проекти на подкритични ядрени реактори на разтопени соли, като в този случай разтопената сол може да служи и като мишена за ускорителя-драйвер, което решава проблема със стабилността на мишената и с равномерността на нейното изгаряне. Очаква се това да бъде ново високоефективно направление за производство на медицински изотопи.

Вместо заключение

Такива действащи енергийни реактори все още няма. Всичко е на ниво концептуални пректи, но много учени по света работят по темата.

Tags: ,

One Response to В Нидерландия стартира научна програма по физика на реакторите на разтопени соли – коментар

  1. Красимир Христов on 05.01.2020 at 17:43

    Темата не е съвсем непозната за българската ядрена общност.
    На 07.04.2015 г. чл.-кор. на РАН Л.И.Пономаьов изнесе лекция на тема „БЫСТРЫЙ ЖИДКО-СОЛЕВОЙ РЕАКТОР С U-Pu ТОПЛИВОМ” в ИЯИЯЕ на БАН. Той гостува у нас от 5 до 12 април по покана на АЯР.
    Кратка публикация за събитието на: http://atominfo.bg/?p=35680

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19