ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система – съобщение на АЯР + коментар

28.11.2019

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй”
Дата: 26.11.2019 г. Час: 07:11
Наименование на събитието: Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система
Кратко описание: На 26.11.2019 г. 6-ти блок работи на номинална мощност. В 07:11 часа генераторът на шести блок изключва автоматично поради задействане на защита на блочните трансформатори. Причина за задействане на защитата е автоматично повторно включване на електропровод „Петрохан“ на около 65 километра от АЕЦ „Козлодуй“. Мощността на реакторната инсталация е намалена до 40 % от номиналната в съответствие с проектните алгоритми на защитите. Извършена е проверка на съоръженията на блока и е потвърдена тяхната работоспособност. В 09:03 часа блокът е включен към електроенергийната система и е започнато повишаване на мощността.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0
Без значимост за безопасността

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Б.Р. -
По същността на проблема: След като първопричината за събитието е изяснена напълно възниква въпросът – Защо само на единя блок е сработила защитата на блочните трансформатори?
В отговора на този въпрос може да се крие неизправност или неправилна настройка. Възможни са и други причини, като това оборудване да е от различен тип или на различни производители – във всеки случай функционалните им характеристики трябва да са еднакви.
По достоверността на съобщенията на АЯР: Утвърждава се практиката агенцията да чете и преписва съобщенията на АЕЦ в средствата за масова информация.
Въпрос –Наличието на мощен и компетентен екип на площадката на централата предполага, че тези специалисти трябва да си задават множество въпроси и да търсят и намират точните отговори. Такова нещо аз не намирам в това и в предишното съобщение. Ясно е, че там има проблем, но АЯР услужливо мълчи.
АЯР е държавна независима агенция и не бива да се поддава на външен натиск, откъдето и да идва. Замазването на информацията не е по-добро нещо от лъжливата информация!

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари