ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Националният оператор по управление на радиоактивни отпадъци ще инициира създаването на международен счетоводен стандарт за съоръженията, изведени от експлоатация

20.11.2019

Предприятието отбеляза 15 години от създаването си с научно- технически семинар

 

 

 

С въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, България ще се нареди сред страните, които притежават надеждно съоръжение за безопасно погребване на основните обеми РАО, генерирани досега. Хранилището ще се намира край АЕЦ „Козлодуй“ и ще бъде под институционален контрол за 300 години.
Това бе подчертано на семинар в София, организиран от Държавно предпрятие „Радиоактивни отпадъци“ по повод на 15 годишнината от създаването му. Първият етап от строителството трябва да приключи през 2021 г.

В рамките на форума бяха представени девет теми, покриващи целия спектър от дейности на националния оператор по управление на генерираните на територията на България ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.
Аудиторията включваше предствители на научната общност, Министерство на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране, журнaлисти и други.
Събитието откри изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров, а модератори бяха първият изпълнителен директор на предприятието Антон Иванов и Сергей Цочев, първият председател на УС при неговото създаване през 2004 година.

Изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, генерирани на територията на страната, беше една от основните теми в семинара днес. Първият етап от полагането на защитната льосоциментова възглавница на бъдещото национално хранилище е приключил предсрочно, подчерта главният инженер на специализираното поделение, ангажирано с изграждането му – Ира Стефанова. Възглавницата, която е една от основните инженерни бариери срещу разпространението на радиоактивни вещества. Върху нея ще бъдат положени клетките на бъдещото съоръжение. Тя осигурява защита на съоръженията, съобразени с местните природни условия. В същото време проектът на хранилището е в съответствие с най-новите международни теоретико-инженерни постижения в тази специфична област.

Акцент в семинара беше и окончателно приключилият демонтаж на оборудването в машинната зала на спрените енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“. Въпреки липсата на дълъг световен опит в тази област и особеностите на всеки отделен проект, свързан с демонтаж на енергийни мощности, Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ успява да следва избраната стратегия за извеждане от експлоатация на блоковете до т.нар. „кафява поляна“. Сроковете на програмата се спазват при всички условия на безопасност и това е констатирано от мониторинговата мисия на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)*. Демонтажът на оборудването беше ключов ангажимент на ДП РАО във времевия график за извеждане от експлоатация, разчетен за периода до 2030 г. Първата операция по реален демонтаж беше проведена през лятото на 2011 г., а процесът приключи тази есен, близо година по-рано от предвидения срок.

 

 

Извеждането от експлоатация на спрените ядрени мощности е сред основните направления в дейността на ДП РАО и представлява комплексен процес със сложна координация и първи приоритет – безопасността. За целта през последните няколко години бяха изградени и внедрени иновативни съоръжения като Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материалите от извеждането от експлоатация, както и Съоръжение за плазмено изгаряне (на снимката).

Според Маргарита Коркинова, финансов директор на предприятието, извеждането на радиоактивни съоръжения от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци, за разлика от всички други области,  не е бракуване, а е дейност. „Това често създава проблеми в подхода към осчетоводяването на дейностите, свързани с управлението на радиоактивни отпадъци. Установяването на единен подход към този проблем е актуален и необходим и затова нашето предприятие ще инициира проект, който да се превърне в основа на международен счетоводен стандарт в тази област.“

„Причината за днешното събитие е в ценностите, които изповядва нашето предприятие. Една от тях е стремежът към усъвършенстване, усвояване на знания и непрекъснато подобрение на нашата работа чрез образование и обучение. Използваме науката и иновациите, прилагаме  най-добрия международен опит и съхраняваме и предаваме натрупаните знания. И това не е просто една красива фраза“, сподели Сергей Цочев в обръщение към аудиторията.

ДП РАО е създадено през 2004 г. със закона за Безопасно използване на ядрената енергия. Мисията на предприятието е безопасно управление на радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ „Козлодуй“ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието на територията на Република България.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари