ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Разходите и финансирането са ключови за ядреното енергийно бъдеще на Европа

09.11.2019

Ядрената енергетика има своето място в Европейския енергиен микс, но нарастването на разходите дори само предполагаемо, трябва да бъде посрещнато, за да се гарантира бъдещ растеж.
Около това се обединиха участниците в първия годишен форум на Института New Nuclear Watch в Лондон.

 

Джонатан Коб – старши мениджър комуникации в Световната ядрена асоциация, отбеляза, че основната роля на ядрената индустрия е да произвежда електроенергия, а не да намалява емисиите от въглероден двуокис.
Използването на ядрената енергия обаче, която има дял от 10,5% в глобалния енергиен микс, намалява емисиите на CO2 с 2,5 милиарда тона годишно, в сравнение с изкопаемите горива.

„През последните пет години осигуряваме 10 гигавата нови ядрени мощности годишно и това е почти двойно в сравнение с предишните 20 г. Наблюдава се увеличаване на разполагането на атомни мощности през изминалите 5 години, но това няма да е достатъчно за климатичните предизвикателства“, отбеляза Коб.

Ив Десбизайе – генерален директор на Форатом, отбеляза, че в Европа работят 126 ядрени енергоблока, които осигуряват 26% от общото производство на електроенергия.
Делът на АЕЦ в нисковъглеродното производство в региона е 50%. Използването на ядрената енергия в ЕС позволява да се избегне изпускането на 700 милиона тона CO2 всяка година.

Дългосрочната работа на всички съществуващи реактори може да увеличи дела на атома в нисковъглеродната електроенергия до 58% до 2030 г., заяви Десбизайе.

Подробности на: http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Costs-and-financing-key-to-Europes-nuclear-future

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари