ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Колска АЕЦ – Завърши ремонтът на втори енергоблок с продължителност 279 денонощия

30.10.2019

Енергоблок № 2 на Колската АЕЦ е включен в мрежата след приключване на плановия превантивен ремонт (ППР), продължил 279 дни. Основната цел на извършените дейности е повишаване на безопасността.
За тази цел на енергоблок № 2 извършено обновяване на системите за диагностика и контрол, инсталирано е модерно цифрово оборудване и нови програмно-технически комплекси, повишена е сеизмичната устойчивост на реакторната установка и са положени над 350 км силови и контролни кабели и около 7 км нови тръбопроводи с различен диаметър.

В ремонтната кампания се включиха специалисти от всички основни структурни звена на АЕЦ „Кола“, както и над 300 специалисти на организации подизпълнители.

„Благодаря на всички за вашата умела работа, високо ниво на организация и отговорно отношение към задачите. Завършването на ремонтните дейности е най-важният етап от модернизацията на енергоблок № 2, насочен към удължаване на неговата експлоатация до 2034 г.“, каза Василий Омельчук, директор на Колската АЕЦ.

В момента всички 4 енергоблока на АЕЦ „Кола“ работят.
В съответствие с диспечерския график, натоварването е 1320 MW.
Нивото на радиационния фон в района на атомната електроцентрала е в границите 0,08 – 0,10 μSv/h, което съответства на стойностите на естествения фон.

Източник: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-192684

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари