ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Чернобилската АЕЦ изпитва инсталацията за освобождаване от регулаторен контрол – четиво с коментар

30.10.2019

В Чернобилската АЕЦ започнаха тестове по проекта „Създаване на инсталация за освобождаване на материали от регулаторен контрол“.

Общата цел на проекта е да се повиши нивото на безопасност и рентабилност при работа с всички видове радиоактивни материали в Украйна и да се извършат всички възможни мерки за намаляване на количеството отпадъци и изпълнение на дългосрочни задачи за окончателното безопасното им погребване.

Проектът се финансира от Европейския съюз като част от програмата „Инструмент за сътрудничество в сферата на ядрената безопасност за 2011 г. Част II.“
Дейностите по Проекта се осъществяват от изпълнителя – чешката компания VF a.s.

Използването на инсталацията за освобождаване на материали от регулаторен контрол е последната стъпка в процеса на работа с радиоактивни материали.
Материалите, предназначени да бъдат освободени от регулаторния контрол, ще достигнат до учазтъка само след дезактивация и други дейности, предвидени от процеса.
Тази инсталация чрез спектрометрични измервания ще позволи да се обоснове възможността за освобождаване на материали от регулаторния контрол и връщането им за използване в народното стопанство.

Производственият капацитет на тази инсталация е 10 тона на денонощие, но той няма да се достигне веднага, а едва след приключване на периода на опитно-промишлена експлоатация.

Технически подробности

За да се обоснове освобождаването от регулаторен контрол на радиоактивните материали (РМ) според нивата за освобождаване, се използват резултатите от лабораторни изследвания на представителни проби от РМ, измервания и изчисления.
Спектрометричните методи са най-оптималните за измерване на специфичната активност на радионуклиди в партиди РМ, тъй като спектрометричният софтуер позволява оптимизиране на параметрите на измерване и автоматизиране на изчисленията.

Основното технологично оборудване на тази инсталация е стационарната система за гама-спектрометричен контрол (FRM-03), базирана на детектори от особено чист германий. С нейна помощ ще се извършват операции за определяне на специфичната активност на материала, сумарната активност на съдържанието на измерения контейнер и определяне на минималната детектирана активност.
Същевременно ще бъде осигурено автоматично транспортиране на измервания контейнер и определяне на теглото му, както и оперативното поддържане на дневник за отчитане на данните с формиране на протокол за измерването. Всички процеси в инсталацията ще се извършват автоматично.

Вместо заключение

Сега освобождаването на радиоактивни материали в Украйна се извършва в сравнително малки обеми, но в бъдеще се планира значително разширяване на тази дейност.
Това е по-специално свързано с извеждането от експлоатация на енергоблокове № 1-3 на атомната електроцентрала в Чернобил.

Къде сме ние?

За да не се повтарям ви предлагам да се запознаете с публикацията по темата, която направих след посещението си на площадката на извежданите от експлоатация блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”:

ДП РАО – Ехо от семинара за СМИ – Съоръжение за измерване и освобождаване от регулаторен контрол съгласно ЗБИЯЕ

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари