ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


МААЕ ще проведе конференция за климата и ролята на ядрената енергия

06.10.2019

Международната конференция за изменението на климата и ролята на атомната енергия ще се проведе във Виена от 7 до 11 октомври 2019 г. Конференцията се организира от МААЕ съвместно с организацията за икономическо сътрудничество и развтие (ОИСР) и Агенцията за ядрена енергия (NEA).

 

Изменението на климата е един от проблемите, които засягат човечеството днес (или поне част от него). Атомната енергия може да допринесе значително за намаляването на емисиите на парникови газове, като същевременно задоволява нарастващите енергийни нужди и подкрепя глобалното устойчиво развитие.

МААЕ играе важна роля за подобряване на разбирането на потенциалния принос на ядрената енергия, като предоставя насоки на заинтересованите държави-членки в развитието на безопасни и надеждни ядрени технологии и в разработването на национални енергийни стратегии и политики. По този начин подкрепата на държавите-членки в техните усилия за постигане на целите на ООН в областта на изменението на климата и устойчивото развитие е тясно свързана с целта, определена в Устава на МААЕ за ускоряване и разширяване на приноса на ядрената енергия за мира, здравето и просперитета в целия свят. МААЕ ще бъде домакин на Международната конференция за изменението на климата и ролята на ядрената енергия във Виена от 7 до 11 октомври 2019 г. Конференцията ще предостави платформа за обективно обсъждане на научните и техническите аспекти на ролята на ядрената енергия в борбата с изменението на климата. Дискусията на конференцията ще се основава на следните въпроси: „Къде сме?“; „Къде искаме да отидем?“ и „Как да стигнем до там?“ Дискусията ще обхване теми като краткосрочен, средносрочен и дългосрочен принос на ядрената енергия в борбата срещу изменението на климата, възможности за решаване на общи проблеми, стратегически и междусекторни въпроси, свързани с възприемането от обществеността, регулирането, пазарите и финансите и редица други теми. Подробна информация за конференцията е достъпна на  сайта на МААЕ.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари