ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


„Росатом” ще предложи пакет от мерки за развитие на водородната енергетика в Русия

17.09.2019

Компанията Rusatom Overseas, която отговаря за изграждането на АЕЦ и центрове за ядрена наука и технологии на чуждестранните пазари на Русия, ще направи изследвания, необходими за разработването на цялостна програма и пътна карта в областта на водородната енергетика в глобален и национален мащаб.

 

Голямата част от произвеждания водород в промишлеността в света се получава чрез процеса на т.нар. парова конверсия на метана, в който водната пара при температура 700-1000 градуса по Целзий се смества с метан под налягане в присъствие на катализатор.

Водородната енергетика на базата на АЕЦ е едно от направленията на комплексната програма за развитие на науката и технологиите, предложени от „Росатом“.

Водородът като химически реагент е необходим за химическата и хранителновкусовата промишленост, нефтопреработката, металургията и други отрасли.
Той става все по-разпространен както като екологично чисто автомобилно гориво, така и в автономни източници на електроенергия с мощност до няколко хиляди киловата.

„Росатом“ притежава технологии, които в средносрочна перспектива ще позволят производство на водород в промишлени обеми с високо конкурентни параметри на стойност, екологична приемливост и чистота.

Множество подробности на: https://ria.ru/20190916/1558716342.html

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари