ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Доклада за „стрес-тестовете” за АЕЦ Белене е внесен в АЯР – официално съобщение на НЕК

06.10.2011

След аварията в ядрената централа Дай-Ичи 1 във Фукушима от 11 март 2011 г. Европейската комисия поиска извършването на преоценка на безопасността на всички ядрени централи в експлоатация в Европейския съюз. Основната цел на тези “стрес-тестове” е да се извлекат необходимите уроци и, там където е необходимо, да се предприемат мерки, така че да се изключи повторението на такава авария. „Стрес-тестовете” обхващат всички АЕЦ в експлоатация и всички АЕЦ в процес на строителство с одобрен проект. Независимо, че проектът АЕЦ Белене не попада в обхвата на предприетите от Европейската комисия и Групата на европейските ядрени регулатори стрес-тестове, в рамките на лицензионната процедура за одобряване на Техническия проект за АЕЦ Белене със свое писмо №05-00-1 до НЕК ЕАД от 30 май 2011 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране изисква да бъде направен анализ за съответствие на проекта с критериите и методологията на стрес-тестовете.


Следвайки методологията, приета от ЕК и Работната група на европейските ядрени регулатори, в писмото си от 30 май 2011 г. Агенцията за ядрено регулиране изпрати до НЕК ЕАД задължителни изисквания към формата и съдържанието на доклада за провеждане на “стрес-тестове” като целенасочена преоценка на безопасността за случаи на екстремални природни събития. Допълнителни указания на Агенцията по отношение на структурата на Доклада бяха получени в НЕК ЕАД на 18 юли 2011 г. Преоценката включва всички ядрени съоръжения, техните басейни за отработило ядрено гориво, хранилищата за отработило ядрено гориво и хранилищата за сухо съхранение на отработило ядрено гориво, конструкциите, съоръженията и системите, изпълняващи защитни, локализиращи и осигуряващи функции.


В отговор на изискванията на АЯР през август в АЯР са внесени две разработки – съответно на ЗАД Атомстройекспорт и на Архитект/Инженера на НЕК ЕАД по проект АЕЦ Белене – УорлиПарсънс Нюклиър Сървисиз EАД. На 29 септември 2011 г. в АЯР е внесена Ревизия 1 на Доклада, която обединява двата материала и включва допълнителни разработки по специфични теми. Докладът съдържа анализи, свързани с местоположението на централата, охладителните системи, резервните мощности, продължителността на експлоатационния живот, типът реактори и рискът от наводнения, екстремни климатични условия, земетресения и оценка на запасите на конструкциите, съоръженията и системите при екстремни външни въздействия, при събития, предизвикващи продължителна загуба на електрозахранване на площадката и загуба на краен поглътител, както и комбинация от двете, управление на тежки надпроектни аварии и поддържане на аварийна готовност.


АЯР следва да внесе до 31.12.2011 г. в ЕК окончателен национален доклад за България. Очакванията са ЕК да се произнесе по националните доклади в първата половина на следващата година.


Агенцията за ядрено регулиране е официалният канал за осъществяване на връзка с Международната агенция за атомна енергия. Мисия на МААЕ може да бъде поискана и организирана чрез националния ядрен регулатор или по инициатива на самата организация, но не е в правомощията на НЕК ЕАД или ЗАД АСЕ да „извиква“ или обявява такава мисия в България.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари